Noodplan capaciteit onderwijs nodig

1_JoDeRO20.643 plaatsen in basis- en 47.785 in secundair onderwijs tekort tegen 2024

Uit de laatste capaciteitsmonitor – een studie van de Vlaamse overheid over vraag en aanbod in scholen – weten we dat we tegen het einde van de volgende regeerperiode nood hebben aan ongeveer 20.500 plaatsen in het basisonderwijs, waar er de afgelopen jaren al flink werd bijgebouwd. In het secundair gaat het over meer dan 47.000 plaatsen in het secundair onderwijs. Vlaams parlementslid voor Open Vld Jo De Ro: “Vooral voor het secundair onderwijs moeten we de komende jaren een wereldrecord scholenbouw vestigen om te vermijden dat tegen het schooljaar 2024-2025 duizenden 12-jarigen geen plaats zullen hebben. Deze cijfers kennen we nu en we weten hoe moeilijk het bouwen soms gaat: er is geen tijd te verliezen en zijn er drastische maatregelen nodig. Open Vld ziet er vijf om dit te realiseren, met name een nieuwe grote operatie DBFM, het oprichten van een rollend fonds waarmee gronden en panden kunnen verworven worden, voorkooprecht voor capaciteitsgemeenten, een Vlaams capaciteitsintendant en een tweejaarlijkse capaciteitsmonitor.” Lees verder

Online aanmeldingen secundair onderwijs Grimbergen – Machelen – Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Tijdens de aanmeldingsperiode voor het eerste jaar secundair onderwijs meldden zich 974 kinderen aan via het centraal aanmeldingsregister. Alle secundaire scholen uit Grimbergen, Machelen en Vilvoorde namen deel aan het aanmeldingssysteem. 84% van de aangemelde leerlingen kregen een plaats toegewezen in een school die de ouders hadden opgegeven.

Het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) is reeds enkele jaren gekend voor de inschrijvingen in de basisschool. Eerder dit jaar beslisten de leden van het Lokaal Overlegplatform Grimbergen, Machelen en Vilvoorde om ook voor het eerste jaar secundair aan te melden. Er werd voor dit systeem gekozen om het kamperen te vermijden en de plaatsen op een objectief neutrale manier toe te wijzen, waarbij elke leerling evenveel kans maakt. Lees verder

Succevolle elektronisch aanmelding voor Vilvoordse kleuter- en basisscholen.

1_JoDeROOm kampeertoestanden te vermijden aan de kleuter- en basisscholen in Vilvoorde had de stad vorig jaar samen met het Lokaal Overlegplatvorm (LOP) en de verschillende onderwijsnetten een elektronisch aanmeldingssysteem ontwikkeld voor de aanmeldingen. “Vorig jaar konden maakten we voor de eerste keer gebruik van dit systeem en konden we al goede resulaten voorleggen. Ook dit jaar is dat het geval. De eerste resultaten van de nieuwe aanmeldingsperiode voor volgend schooljaar (2019-2020) zijn zeer positief.” zegt Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro.

Het aanmeldingssysteem hanteert 2 criteria om een toewijzing te realiseren. Ten eerste wordt er rekening gehouden met de keuze van de school door de ouders, pas als er te veel aanmeldingen zijn voor 1 school wordt er gekeken naar de afstand van de school tot het thuisadres van de kinderen of het werkadres van de ouders. Lees verder

BELGA: Doorbraak over nieuwe inschrijvingsregels in het onderwijs

Er is een doorbraak in het dossier van het inschrijvingsdecreet, het decreet dat de inschrijvingen in het Vlaamse onderwijs regelt. Die nieuwe inschrijvingsregels werden maandenlang geblokkeerd door een belangenconflict dat eind 2018 werd ingediend door de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel. Maar die procedure is nu volledig ten einde, waardoor het Vlaams Parlement op de valreep kon stemmen over de nieuwe regels. Het decreet werd goedgekeurd. Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. De timing voor de invoering van de nieuwe regels schuift wel op naar het schooljaar 2020-2021. Lees verder

Vlaams Parlement keurt gelijkschakeling goed van werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs

schermafdruk-2017-01-13-16-51-30Het Vlaams Parlement keurde vandaag een decreet goed waardoor de werkingsmiddelen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs vanaf volgend schooljaar worden gelijkgeschakeld. “Daarmee komt het parlement tegemoet aan een belangrijke vraag, die deze ochtend nog sterk ondersteund werd door Open Vld op het grote onderwijsdebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,” zeggen initiatiefnemers Gwendolyn Rutten en Jo De Ro. Omdat de andere partijen zich ook akkoord verklaarden nam Open Vld het initiatief om dit principe vandaag nog te laten goedkeuren op de laatste zitting van het Vlaamse Parlement van deze legislatuur. “Daarmee kunnen we vanaf 1 september de lat gelijk leggen. En zo ons kleuteronderwijs klaar maken voor de verlaging van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar.” Lees verder

Mooie waardering voor mijn parlementair werk

rapport parlementHet was fijn ontwaken deze ochtend. Grootste onderscheiding (90%) krijgen van de redactie van Het Nieuwsblad in het rapport van het Vlaams parlement. Dat in tijden dat luid roepen vaak meer aandacht krijgt dan dossierkennis, is dit een rapport dat me oprecht veel deugd doet. Maar ik deel de pluimen met veel plezier met mijn medewerker Robin Ramakers en de onderwijsmensen binnen de partij: Jimmy Koppen, Rudi D’Hauwers, Julie Beysens en Jill Surmont. Bedankt aan jullie allemaal! En nu is het aan de kiezers. Roepers of doeners… #positiefvooruit

554 extra plaatsen voor het Vilvoords secundair onderwijs

Akkoord capaciteit secundairDe Vlaamse regering nam in oktober 2018 de beslissing om de komende drie jaar 150 miljoen euro te investeren in extra capaciteit in het kleuter- en basisonderwijs, maar vooral om het dreigende capaciteitstekort in het secundair onderwijs op te vangen. Vilvoorde kreeg 5.190.00 euro dat ze hiervoor kon investeren. De afgelopen maanden heeft de taskforce capaciteit (bestaande uit alle netten en de schepen van onderwijs) de plannen van de verschillende netten bestudeerd en zijn tot een overkomst gekomen dat het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 2.595.000 euro krijgt voor een nieuwe secundaire school op de Asiat-site en het Katholiek Onderwijs Vilvoorde krijgt ook 2.595.000 euro voor de uitbreiding van de secundaire school Virgo+ en het College. Deze 2 projecten zorgen voor een extra capaciteit van 554 plaatsen in het Vilvoords secundair onderwijs. Lees verder

GLASbol wordt GRASbol

GrasbolHet is een hardnekkig probleem: complete huisraad, bankstellen, tuinstoelen of afvalzakken vol rommel die naast de glasbol gedropt worden. Aan de glasbol in de Breemputstraat legde Incovo een fris en vrolijk tuintje van kunstgras aan, bloemetjes incluis. Het gaat om een pilootproject om sluikstorten rond de glasbollen te bestrijden.

Schepen Katrien Vaes: “We gingen te rade bij onze Nederlandse buren. Daar hebben ze positieve ervaringen met het opfleuren van openbare ruimtes om zo gewenst gedrag te stimuleren. De achterliggende gedachte is dat sluikstorters niet zo vlug verzorgde, leuke locaties gaan bevuilen. Deze maatregel is dus een mooie aanvulling op de andere initiatieven, zoals de 5 mobiele camera’s die worden ingezet om sluikstorters te betrappen en het onder de grond steken van de glasbollen.”