Vilvoordse schulden halveren en investeringen blijven op schema

Unieke prestatie in Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Vanavond stemde de gemeenteraad over het gewijzigd meerjarenplan en de begroting van 2018. “Naast de nieuwigheden in het budget van 2018 is het duidelijk dat de stad Vilvoorde, ondanks de vele investeringen van de afgelopen jaren, een gezond financieel beleid heeft gevoerd. Beter nog – deze meerderheid – het zal tegen het einde van haar mandaat de schuldenlast van de Vilvoordenaars met de helft hebben verminderd, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

Lees verder

Advertenties

Begroting 2017: Vilvoorde blijft investeren

Jo De Ro (klein)De gemeenteraad van 19 december ’16 heeft de begroting 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014 – 219 goedgekeurd. “Deze begroting en meerjarenplan zullen zorgen voor de nodige investeringen om de eerste doelstelling van deze meerderheid uit te voeren, met name Vilvoorde omvormen tot een stad aan het water, waar het gezellig wonen, werken en winkelen is.” aldus schepen van Financiën Jo De Ro

De meerderheid heeft bij het opstellen van het bestuursakkoord en het opstellen van de meerjarenbegroting gezegd dat het haar ambitie is om de komende jaren forse investeringen te doen in Vilvoorde. “Hiervoor hebben we ook een bijdrage gevraagd van de bevolking. De voorbije jaren hebben we reeds de nodige investeringen gedaan om het handelscentrum te vernieuwen, een nieuw OCMW-woonzorgcentrum te bouwen, te investeren in nieuwe straten en voet- en fietspaden en werd er fors geïnvesteerd in het moderniseren van de stedelijke onderwijsinfrastructuur. De eerste resultaten van deze investeringen zijn al zichtbaar op het terrein.  Daarnaast worden in 2017 ook de nodige investeringsmiddelen voorzien en werd het meerjarenplan 2017-2019 aangepast om die investeringen te kunnen realiseren.” besluit schepen De Ro. Lees verder

Vilvoorde en Vlaamse Rand eindelijk erkend als centrumregio

Jo De Ro (klein)Na meer dan 15 jaar onderhandelen krijgt Vilvoorde en de Vlaamse Rand eindelijk haar erkenning als centrumregio. De Vlaamse regering trekt in haar begroting 3.000.000 euro extra uit om Vilvoorde, Halle en Dilbeek te ondersteunen om deze centrumfunctie op een correcte manier te vervullen. Vilvoords schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Deze legislatuur zijn we er eindelijk in geslaagd om de Vlaamse regering te overtuigen om extra middelen te investeren in Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Met deze nieuwe middelen kunnen we onder andere nu extra personeel in dienst nemen in die domeinen die door de enorme groei van Vilvoorde en de Vlaamse rand onderbemand zijn.”

Lees verder

Decreetswijziging bespaart 5 Vlaamse gemeenten 15,8 miljoen euro

Vandaag keurde de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement op voorstel van Jo De Ro en anderen, een wijziging goed van het decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) dat er voor zorgt dat 5 Vlaamse gemeenten (Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Meise en Machelen) op 1 juli 2015 niet worden opgezadeld met een financiële kater.

“Door een afspraak tussen de gewesten valt de gewestgrensoverschrijdende intercommunale SIBELGAS vanaf 1 juli 2015 onder Vlaamse toezicht en is het verplicht om de Brusselse gemeenten, die deel uitmaken van SIBELGAS, uit te kopen. Zonder deze wijziging van decreet zou dit deze 5 gemeenten 15,8 miljoen euro hebben gekost.” zegt een opgeluchte Vlaamse Volksvertegenwoordiger en tevens Vilvoords schepen van Financiën Jo De Ro en hoofdindiener van dit voorstel van decreet.

Een aantal steden en gemeenten van het Brusselse en rond Vilvoorde  richtten begin vorige eeuw SIBELGAS op bestaande uit twee intercommunales met name IBG voor het gas en IBE voor de elektriciteit. Door de staatshervormingen komt het toezicht op de intercommunales bij Vlaanderen te liggen. Lees verder

Vilvoorde keurt budget 2015 goed – groen licht voor investeringen in de toekomst

Jo De Ro (klein)De gemeenteraad van Vilvoorde heeft deze week de begroting voor 2015 goedgekeurd. “Deze begroting zal zorgen voor de nodige investeringen om de eerste doelstelling van deze meerderheid uit te voeren, met name Vilvoorde omvormen tot een stad aan het water, waar het gezellig wonen, werken en winkelen is.” aldus schepen van Financiën Jo De Ro.

Bij het opmaken van de begroting 2015 moest er rekening gehouden worden met enkele meevallers, maar zeker ook enkele tegenvallers. Aan de positieve zijde noteerde Vilvoorde een positieve bijstelling van de opbrengst van de opcentiemen van de personenbelasting. Een tweede meevaller vloeit voort uit de jaarrekening 2013 van het OCMW. Die jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van 1,2 miljoen euro. Tenslotte is er nog het positief gevolg van de indexsprong die in het federaal regeerakkoord voorzien wordt, waardoor we deze niet moeten opnemen in de loonmassa van de stad.

Lees verder

Vilvoords stadsbestuur heeft (heel) ambitieus meerjarenplan

De Vilvoordse meerderheidspartijen van sp.a, N-VA, Open Vld en Groen hebben een akkoord bereikt over een ambitieus beleids- en financieel meerjarenplan. Het beleidsplan moet de Vilvoordenaar trots maken op zijn Vilvoorde als ideale woon- en werkstad, als stad aan het water en als innovatieve stad.

Het beleidsplan biedt een antwoord op de uitdagingen waarmee Vilvoorde geconfronteerd wordt. Zo is Vilvoorde de snelst groeiende stad van Vlaanderen en tevens de stad met het hoogste percentage jongeren. Daarnaast zijn er heel wat bijkomende financiële lasten waarmee steden en gemeenten van-daag te kampen hebben.