Vilvoordse schulden halveren en investeringen blijven op schema

Unieke prestatie in Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Vanavond stemde de gemeenteraad over het gewijzigd meerjarenplan en de begroting van 2018. “Naast de nieuwigheden in het budget van 2018 is het duidelijk dat de stad Vilvoorde, ondanks de vele investeringen van de afgelopen jaren, een gezond financieel beleid heeft gevoerd. Beter nog – deze meerderheid – het zal tegen het einde van haar mandaat de schuldenlast van de Vilvoordenaars met de helft hebben verminderd, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

Lees verder

Advertenties

Hogere premies voor maatregelen inbraakpreventie

Affiche_NL_webVeilig samenleven in al zijn aspecten is één van de prioriteiten voor het Vilvoordse stadsbestuur en daarom investeert het bestuur daar ook in. Eén van de projecten in de schoot van de dienst preventie richt zich op inbraakpreventie. Schepen van Preventie Jo De Ro: “Om mensen nog meer aan te zetten te investeren in inbraakbeveiliging heeft de gemeenteraad van maandag 23 mei 2016 unaniem mijn voorstel goedgekeurd beslist om de premies voor inbraakbeveiliging die ze uitkeert aan particulieren en handelszaken te verhogen tot een maximum van 300 euro per dossier.”

Lees verder

Vilvoorde lanceert nieuwe actie rond inbraakpreventie

Inbraakpreventie

Schepen van Preventie Jo De Ro nam zelf plaats achter de toonbank bij bakkerij Sinte Mette om de eerste broodzakken uit te delen.

Inbraakpreventie is één van de prioriteiten van het Vilvoordse stadsbestuur en daarom neemt het op donderdag 11 december volmondig deel aan de nationale actie rond inbraakpreventie “1 dag niet”. In het kader van deze actie start vandaag een nieuwe sensibiliserende actie rond inbraakpreventie. In de politiezone Vilvoorde-Machelen (VIMA) zullen via de bakkers 15.000 broodzakken verdeeld worden, met de slogan ‘Laat de inbreker in de kou staan’ en een vijftal concrete tips om inbraken te vermijden.

Inbraak blijft één van de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen in België. Inbraak kan in vele gevallen nochtans voorkomen worden door eenvoudige maatregelen. Woningen zijn nog steeds weinig of niet beveiligd tegen inbraak. Daarom investeert de politiezone en de dienst preventie naast een repressieve aanpak, ook fors in preventieve maatregelen.

Lees verder

Inhuldiging fietsstalling Basisschool De Kastanjelaar

Op vrijdag, 4 april werd, in het bijzijn van schepen van Onderwijs Jo De Ro, de splinternieuwe fietsenstalling in de basisschool “De Kastanjelaar” door de kinderen plechtig in gebruik genomen. Deze fietsenstalling is er gekomen dankzij de inspanningen die de school leverde op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid.

140404 - fietsstalling kastanjelaar 6    140404 - fietsstalling kastanjelaar 1    140404 - fietsstalling kastanjelaar 2 140404 - fietsstalling kastanjelaar 3    140404 - fietsstalling kastanjelaar 4    140404 - fietsstalling kastanjelaar 5

Lees verder

Vlaams Parlement stemt in met professionele hulpverlening voor radicaliserende jongeren

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een motie goed, die de Vlaamse regering oproept om dringend werk te maken van de oprichting van een Vlaamse Coördinatie- en expertencel Radicalisering. “Ik hoop van harte dat de Vlaamse regering snel de aanbevelingen zal opnemen zodat op die manier de radicaliserende jongeren op een professionele manier kunnen geholpen worden.” aldus initiatiefnemer van de motie Jo De Ro.

Lees verder

Vlaamse regering niet happig om verantwoordelijkheid op te nemen inzake Syrië

Vandaag debatteerde het Vlaams Parlement over de rol van de Vlaamse Regering inzake de problematiek van de jongeren die naar Syrië ten strijde trekken. “De Vlaamse Regering wil naar eigen zeggen een rol spelen om de getroffen steden en gemeenten samen te brengen en overleg te plegen, maar wil geen extra middelen vrijmaken om de preventieve aanpak op het veld te verbeteren,” zeggen Marleen Vanderpoorten en Jo De Ro, Vlaamse Volksvertegenwoordigers voor Open Vld. Ze roepen de Vlaamse Regering op om haar verantwoordelijkheid niet uit te weg te gaan en niet enkel via woorden, maar ook via daden actie te ondernemen.

Naar aanleiding van het actualiteitsdebat rond de jongeren die naar Syrië trekken heeft Open Vld bij monde van Marleen Vanderpoorten en Jo De Ro de Vlaamse Regering naar haar concrete actieplannen gevraagd, die in de toekomst moeten voorkomen dat nieuwe jongeren ten prooi vallen van radicalen en overtuigd worden om richting het front in Syrië te trekken. Volgens Marleen Vanderpoorten ligt hier ook een opdracht voor het onderwijsveld. Daarnaast moet de Vlaamse regering investeren in preventieve structuren op vlak van welzijn zegt Jo De Ro, die als schepen in Vilvoorde de afgelopen weken werd geconfronteerd met de gevolgen van deze radicalisering.

Lees verder

Premies tegen inbraak worden verlengd

Veiligheid is één van de prioriteiten voor het Vilvoordse stadsbestuur en het investeert daar ook in. Eén van de projecten richt zich op inbraakpreventie. De gemeenteraad heeft beslist om het reglement voor de toekenning van een premie ter ondersteuning van de techno-preventieve beveiliging van woningen en beroepslokalen te verlengen.