3e Groot Vilvoords Fietsexamen

2019 - Fietsexamen - t GroentjeDe verschillende onderwijsnetten binnen Vilvoorde hebben voor de 3e maal de handen in elkaar geslagen en organiseren deze week het groot fietsexamen voor alle Vilvoordse leerlingen van het vijfde en/of het zesde leerjaar. Een kleine 650 leerlingen zullen gedurende deze week hun fietsdiploma trachten te halen. Lees verder

Buurtinformatienetwerken in Vilvoorde breiden uit

BINIn Vilvoorde zijn momenteel 2 buurtinformatienetwerken (BIN) actief. Er is sinds januari 2017 een BIN in de wijk Koningslo en in mei 2017 werd het BIN voor Zelfstandigen en handelszaken (BIN-Z) geherlanceerd. Schepen van Preventie Jo De Ro: “De twee buurtinformatienetwerken zijn een succes. We merken in beide BIN’s een stijging van het aantal leden en van het gebruik van het BIN. De BIN’s dragen bij tot een verhoogd veiligheidsgevoel in Vilvoorde.”

Lees verder

Vilvoordse begroting blijft op koers

jo-de-ro3Maandag 18 juni stemde de gemeenteraad over de eerste begrotingswijziging van 2018 en de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2020. “Uit de eerste tussentijdse controle blijkt dat de begroting van 2018 op schema ligt, meer zelfs de vooruitzichten zijn zelfs iets positiever dan eerst begroot. Ook de ambitie van dit stadsbestuur om tegen het einde van haar mandaat de schulden bij de banken met de helft hebben te verminderen, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro, zit perfect op schema.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

In de vorige legislatuur was er reeds een aanzet gegeven om de schuldgraad van de stad Vilvoorde te verminderen. De huidige meerderheid heeft deze trend verdergezet. Jo De Ro: “De doelstelling om de schulden bij de banken op 6 jaar tijd te halveren wordt volgends de tussentijds controle nog steeds behaald. De schulden zullen dalen van 28 naar 14 miljoen euro tegen begin 2019. Meer zelfs in de prognose van het meerjarenplan is zelfs een daling tot een kleine 9,5 miljoen euro voorzien tegen eind 2020. Tegen het einde van het meerjarenplan dus.” Lees verder

Uitbreiding reglement inbraakpreventie

Affiche_NL_webVeilig samenleven in al zijn aspecten is één van de prioriteiten voor het Vilvoordse stadsbestuur en daarom investeert het bestuur daar ook in. Eén van de projecten richt zich op inbraakpreventie. Schepen voor onderwijs, financiën en preventie Jo De Ro: “Er bestaat reeds een reglement waarbij inwoners en handelaars premies kunnen aanvragen. Inwoners, handelaars en zelfstandigen uit de politiezone Vilvoorde-Machelen die hun woning of beroepslokaal (handelszaak, kantoor, …) tegen inbraak beveiligen, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke beveiligingspremie. We breiden nu het reglement uit zodat ook verenigingen premies kunnen aanvragen om hun lokalen beter te beveiligen tegen inbraak.”

Lees verder

Buurtinformatienetwerk Koningslo na 1 jaar groot succes

BINIn Koningslo werd vorig jaar het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) voor bewoners boven de doopvont gehouden. Een jaar na de inwerkingtreding werd door alle actoren een stand van zaken opgemaakt op een algemene vergadering. “Iedereen was zeer positief over de werking van het BIN Koningslo. Door deze goede ervaring in Koningslo wordt er op dit moment gekeken naar mogelijkheden om ook in andere wijken van onze stad een gelijkaardig BIN op te richten.” zegt schepen van Preventie Jo De Ro.

Lees verder

Vilvoordse schulden halveren en investeringen blijven op schema

Unieke prestatie in Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Vanavond stemde de gemeenteraad over het gewijzigd meerjarenplan en de begroting van 2018. “Naast de nieuwigheden in het budget van 2018 is het duidelijk dat de stad Vilvoorde, ondanks de vele investeringen van de afgelopen jaren, een gezond financieel beleid heeft gevoerd. Beter nog – deze meerderheid – het zal tegen het einde van haar mandaat de schuldenlast van de Vilvoordenaars met de helft hebben verminderd, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

Lees verder

Hogere premies voor maatregelen inbraakpreventie

Affiche_NL_webVeilig samenleven in al zijn aspecten is één van de prioriteiten voor het Vilvoordse stadsbestuur en daarom investeert het bestuur daar ook in. Eén van de projecten in de schoot van de dienst preventie richt zich op inbraakpreventie. Schepen van Preventie Jo De Ro: “Om mensen nog meer aan te zetten te investeren in inbraakbeveiliging heeft de gemeenteraad van maandag 23 mei 2016 unaniem mijn voorstel goedgekeurd beslist om de premies voor inbraakbeveiliging die ze uitkeert aan particulieren en handelszaken te verhogen tot een maximum van 300 euro per dossier.”

Lees verder