Mooie waardering voor mijn parlementair werk

rapport parlementHet was fijn ontwaken deze ochtend. Grootste onderscheiding (90%) krijgen van de redactie van Het Nieuwsblad in het rapport van het Vlaams parlement. Dat in tijden dat luid roepen vaak meer aandacht krijgt dan dossierkennis, is dit een rapport dat me oprecht veel deugd doet. Maar ik deel de pluimen met veel plezier met mijn medewerker Robin Ramakers en de onderwijsmensen binnen de partij: Jimmy Koppen, Rudi D’Hauwers, Julie Beysens en Jill Surmont. Bedankt aan jullie allemaal! En nu is het aan de kiezers. Roepers of doeners… #positiefvooruit

Vlabinvest geeft 1.510.000 euro aan 26 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuurwerken

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand op het vlak van het welzijns- en gezondheidsaanbod. De welzijns- en gezondheidssector zijn in Vlaams-Brabant, en in het bijzonder de Vlaamse rand, minder goed ontwikkeld dan in de rest van Vlaanderen.

Om het probleem aan te pakken, werden de bevoegdheden van Vlabinvest uitgebreid. Dat agentschap zorgt nu al voor een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. Die opdracht werdt door een decreet van o.a. Jo De Ro uitgebreid met het aanbieden van betaalbare panden voor de gezondheidszorg.  Lees verder

Vilvoorde en Vlaamse Rand eindelijk erkend als centrumregio

Jo De Ro (klein)Na meer dan 15 jaar onderhandelen krijgt Vilvoorde en de Vlaamse Rand eindelijk haar erkenning als centrumregio. De Vlaamse regering trekt in haar begroting 3.000.000 euro extra uit om Vilvoorde, Halle en Dilbeek te ondersteunen om deze centrumfunctie op een correcte manier te vervullen. Vilvoords schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Deze legislatuur zijn we er eindelijk in geslaagd om de Vlaamse regering te overtuigen om extra middelen te investeren in Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Met deze nieuwe middelen kunnen we onder andere nu extra personeel in dienst nemen in die domeinen die door de enorme groei van Vilvoorde en de Vlaamse rand onderbemand zijn.”

Lees verder

Jo De Ro krijgt 3e plaats Open Vld-lijst Vlaams Parlement

Jo De Ro (klein)Open Vld keurde haar lijsten voor Kamer en Vlaams parlement goed. Voor onze stad heeft Open Vld Jo De Ro aangeduid om op de 3de plaats naar de verkiezingen te trekken. Een duidelijke blijk van vertrouwen. Daarnaast krijgt het jongste gemeenteraadslid Thomas De Mey de 11e opvolgersplaats toegewezen.

Gwendolyn Rutten, lijsttrekker: “Met Jo kiezen we als Open Vld duidelijk om in Vilvoorde een sterke liberale aanwezigheid verder uit te bouwen. Vilvoorde is voor Open Vld een belangrijke stad. Een stad met een groeiende en zeer jonge bevolking, die ook economisch kan groeien. Met Jo hebben we vorig jaar een nieuw parlementslid in de partij gekregen dat er direct stond. Dossiers als de capaciteit in ons onderwijs, de mobiliteitsproblemen op de Ring rond Brussel én de veel te kleine investeringen in kinderopvang en welzijn door deze Vlaamse regering, vormen voor Jo geen geheim.”

Jo De Ro gaat verder: “Het is een hele eer om op die derde plaats te mogen staan. Het vertrouwen dat de partij in mij en in onze afdeling van Open Vld Vilvoorde heeft, wordt hiermee nog eens bevestigd. Maar het gaat verder dan mijzelf, het is eigenlijk de bevestiging dat we een sterke ploeg hebben in Vilvoorde en dat we dit verder kunnen uitbouwen. Als de kiezers mij de kans geven, wil ik de komende vijf jaar in het Vlaams parlement verder werk maken van goed onderwijs in onze regio, een betere mobiliteit én de erkenning van Vilvoorde als centrumstad.”

ThomasNiet alleen Jo De Ro zal op 25 mei de kleuren van Open Vld en Vilvoorde verdedigen. Ook Thomas De Mey, het jongste blauwe gemeenteraadslid van Vilvoorde, zal kandidaat zijn op de lijst van het Vlaams parlement.

Jo De Ro: “De partij wil op 25 mei lijsten voorleggen aan de kiezer met een goede mix van ervaring en jong talent, met een goede regionale spreiding en met mensen met verschillende profielen. Met Thomas kozen ze voor ons jongste gemeenteraadslid en voor sportief engagement. We gaan een sterk Vilvoords duo vormen.”

Thomas zelf blijft er rustig onder: “Jong Vld wou regionaal een aantal jonge mensen de kans geven om een eerste keer van de ‘grote’ verkiezingen te proeven. Ik ben blij dat ik dat voor het eerst zal mogen beleven. Na mijn verkiezing in 2012 heb ik al veel gezien en geleerd. Ik wil die ervaring gebruiken. Maar vooral wil ik de stem zijn van een nieuwe generatie kiezers. Jonge mensen willen in onze regio oplossingen voor de al te dure woningen, willen niet moeten wachten op een plaats in een crèche of school. Jonge mensen willen oplossingen van de politiek en geen geruzie. En laat dat net zijn waar wij sterk in zijn bij Open Vld Vilvoorde. Samen met ons boegbeeld Jo, ga ik ervoor.”

Deeltijds Kunstenonderwijs verwaarloosd door Vlaamse regering

Vorige week vrijdag ondertekenden de vakbonden en koepels en de regering de laatste onderwijs-cao, CAO X. Eén koepel, met name het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) tekende niet mee omdat de rekening van één maatregel inzake het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) wordt doorgeschoven naar de Steden en Gemeenten. “Dit is de druppel die de emmer doet overlopen en de reactie vandaag van minister Smet in het Vlaams Parlement bewijst nog maar eens dat het DKO voor deze Vlaamse regering verwaarloosbaar is en dat is een schande!” aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro.

Lees verder

Inspraak in tramtracé Jette – Luchthaven niet serieus genomen

Afgelopen vrijdag zette de Vlaamse regering het licht op groen om de verdere procedure op te starten voor de realisatie van 3 nieuwe tramlijnen in de Vlaamse rand rond Brussel. Voor de Ringtram Jette-Tervuren werd het voorkeurstracé vastgelegd. Vlaams volksvertegenwoordiger en Vilvoords schepen Jo De Ro is verbaasd dat er in heel de beslissingsprocedure geen rekening is gehouden met de opmerkingen van lokale besturen en burgers.

Lees verder

Vlaams Parlement stemt in met professionele hulpverlening voor radicaliserende jongeren

Het Vlaams Parlement keurde vandaag een motie goed, die de Vlaamse regering oproept om dringend werk te maken van de oprichting van een Vlaamse Coördinatie- en expertencel Radicalisering. “Ik hoop van harte dat de Vlaamse regering snel de aanbevelingen zal opnemen zodat op die manier de radicaliserende jongeren op een professionele manier kunnen geholpen worden.” aldus initiatiefnemer van de motie Jo De Ro.

Lees verder