GLASbol wordt GRASbol

GrasbolHet is een hardnekkig probleem: complete huisraad, bankstellen, tuinstoelen of afvalzakken vol rommel die naast de glasbol gedropt worden. Aan de glasbol in de Breemputstraat legde Incovo een fris en vrolijk tuintje van kunstgras aan, bloemetjes incluis. Het gaat om een pilootproject om sluikstorten rond de glasbollen te bestrijden.

Schepen Katrien Vaes: “We gingen te rade bij onze Nederlandse buren. Daar hebben ze positieve ervaringen met het opfleuren van openbare ruimtes om zo gewenst gedrag te stimuleren. De achterliggende gedachte is dat sluikstorters niet zo vlug verzorgde, leuke locaties gaan bevuilen. Deze maatregel is dus een mooie aanvulling op de andere initiatieven, zoals de 5 mobiele camera’s die worden ingezet om sluikstorters te betrappen en het onder de grond steken van de glasbollen.”

Horeca & Handel 2.0

Frisse ideeën voor een bruisend Vilvoorde

Op de foto van lnr: Katleen Teval, Alain Poot, Katrien Vaes, Steve Van Langeraert, Jentl Meert, Johan Claus, Juliette Eysscher, Robin Ramakers, Didier Cortois en Jo De Ro.

Onder impuls van Open Vld heeft het stadsbestuur van Vilvoorde de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de publieke ruimte van het handelscentrum. Dat was nodig, er was twintig jaar bijna niets gedaan om onze zelfstandigen en de Horeca-mensen te helpen bij hun economische én maatschappelijke taak. Er werd meer dan 10 miljoen euro door de stad uitgetrokken om de Leuvensestraat, de Varkensmarkt, de Guldenschaapstraat, de Grote markt en omliggende straten in een fris nieuw kleedje te steken. Met de ondergrondse parking werd een oude eis van de Vilvoordse liberalen ook ingelost. Stap 1 is genomen, nu moeten we verder gaan. Samen met de handelaars en de ondernemers uit de Horeca zorgen we ervoor dat het vernieuwde centrum ook andere stimulerende impulsen krijgt. Het signaal voor Open Vld om op haar lijst plaats te maken voor harde werkers uit Horeca en Handel én om een actieplan op te maken. Niet van achter een vergadertafel, maar recht uit de keuken, het magazijn, zowel voor als achter de toog en op het terras! Horeca & Handel 2.0 heeft niet de pretentie om de enige weg te beschrijven, maar legt duidelijk uit hoe wij het zien en nodigt daarmee elke zelfstandige én al onze collega’s van andere partijen uit om de dialoog aan te gaan. Want na 14 oktober moet er opnieuw worden samengewerkt. Samenwerken aan een beter Vilvoorde. Lees verder

Vroeg beginnen met andere talen: het kan!

Engelse les 2Vandaag nodigde stedelijke basisschool De Doening uit Peutie (Vilvoorde) en schepen van onderwijs Jo De Ro de pers uit om de ervaring van 1 schooljaar Engels in het basisprogramma van het basisonderwijs en vroeger met Frans te beginnen, te delen. De inrichtende macht, de directie, leerkrachten, leerlingen en ouders zijn uitermate positief over de keuze die gemaakt werd.

Decreet maakte dit mogelijk

Schepen van Onderwijs Jo De Ro: “onderwijsdecreet 27 maakt het mogelijk om vroeger met andere talen dan Nederlands te starten in het basisonderwijs. Het was één van de belangrijkste eisen van mijn partij bij de onderhandelingen over de hervorming van het secundair onderwijs. Vroeg starten met andere talen is de beste garantie op meertaligheid bij kinderen. Het was uiteindelijk met veel moeite, maar het Vlaams parlement steunde uiteindelijk deze eis. Zo werd het mogelijk vanaf 1 september van dit schooljaar om niet alleen vanaf het kleuteronderwijs facultatief te beginnen met Duits, Engels en Frans, maar ook en vooral om naast Frans, ook Engels en/of Duits te integreren in het basisprogramma van de derde graad. Niet louter facultatief! Alleen zijn er weinig scholen die hierop in zijn gegaan. Met onze inrichtende macht, het stedelijk onderwijs, hebben we deze stap wel gezet. We wilden eens zien wat dit zou betekenen en startten daarom in één van onze zes basisscholen. Nu het schooljaar op haar laatste benen loopt, zijn we blij om de resultaten te presenteren.” Lees verder

Gemeenteraad keurt borgstelling Scouts Vilvoorde goed

cropped-dsc_2417.jpgDe Vilvoordse gemeenteraad zette het licht op groen voor een stedelijke borgstelling van maximum 100.000 euro voor een lening van de Scouts Vilvoorde voor de bouw van hun nieuwe lokalen in de wijk Faubourg. Schepen van Financiën Jo De Ro: “zo’n borgstelling is uitzonderlijk. De stad staat maar heel zeldzaam een borgstelling toe. Het herwerkte plan van de scouts waarbij men niet bij een bank, maar bij het Bisdom een lening afsluit, met minder interestlasten en een haalbaardere afbetalingstabel heeft de stad overtuigd om deze borgstelling goed te keuren.” Lees verder

Vilvoordse begroting blijft op koers

jo-de-ro3Maandag 18 juni stemde de gemeenteraad over de eerste begrotingswijziging van 2018 en de aanpassingen aan het meerjarenplan 2014-2020. “Uit de eerste tussentijdse controle blijkt dat de begroting van 2018 op schema ligt, meer zelfs de vooruitzichten zijn zelfs iets positiever dan eerst begroot. Ook de ambitie van dit stadsbestuur om tegen het einde van haar mandaat de schulden bij de banken met de helft hebben te verminderen, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro, zit perfect op schema.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

In de vorige legislatuur was er reeds een aanzet gegeven om de schuldgraad van de stad Vilvoorde te verminderen. De huidige meerderheid heeft deze trend verdergezet. Jo De Ro: “De doelstelling om de schulden bij de banken op 6 jaar tijd te halveren wordt volgends de tussentijds controle nog steeds behaald. De schulden zullen dalen van 28 naar 14 miljoen euro tegen begin 2019. Meer zelfs in de prognose van het meerjarenplan is zelfs een daling tot een kleine 9,5 miljoen euro voorzien tegen eind 2020. Tegen het einde van het meerjarenplan dus.” Lees verder

News City is welkom in Media City

schermafdruk-2017-01-13-16-51-30De Persgroep Publishing en MEDIALAAN worden één mediabedrijf dat actief is in televisie, publishing, radio en telco. In dat nieuwe mediabedrijf gaan de verschillende nieuwsredacties samenwerken in News City. Het gaat om de redacties van onder andere Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen, HUMO, Dag Allemaal en VTM NIEUWS.

Vlaams volksvertegenwoordiger en Vilvoorde schepen Jo De Ro heet News City, het initiatief om alle journalisten van de Persgroep te bundelen, welkom in de enige Media City die Vlaanderen rijk is: Vilvoorde. Met VTM, Videohouse, Ring TV, Q music, Woestijnvis, Qtv, Kzoom, Joe FM, Lites studio,… , is Vilvoorde inderdaad de stad die de afgelopen twintig jaar de thuis is geworden voor een groot stuk van de Vlaamse media.

Jo De Ro wil dat zo houden: “Als stad moeten we inspelen op nieuwe evoluties binnen de mediasector. De komst van VTM én de uitbreiding van VTM is destijds door de Vilvoordse liberalen sterk gefaciliteerd. Dat moet nu ook kunnen. Als de Persgroep nood heeft aan extra terreinen, extra faciliteiten, oplossingen voor praktische problemen, dan moet onze stad daarop inspelen. Ik zal dan ook voorstellen aan de collega’s van het stadsbestuur om zo snel als mogelijk met de verantwoordelijken aan tafel te zitten.”

Hulde aan overleden Willy Cortois

002058Diep bedroefd vernemen we het overlijden van voormalig fractieleider in de Kamer en ere-burgemeester van Vilvoorde Willy Cortois.
Willy Cortois was drie decennia lang onvermoeibaar in de weer voor onze partij én voor de bevolking van de regio rond Vilvoorde en Zaventem. “Hij slaagde erin om onze partij een gezicht te geven in een regio die de jaren voor zijn komst door andere partijen werd gedomineerd.” Zo illustreert voorzitster Gwendolyn Rutten de rol die Willy speelde in het vroegere Brussel-Halle-Vilvoorde. “Willy was het type kamerlid en burgemeester die zowel de belangen van de inwoners in zijn regio als van de ondernemers en ondernemingen kon uitdragen. Zijn lokale ervaring als schepen en later als burgemeester, maakten ook dat hij in de kamer de dossiers die hij volgde, bekeek vanuit hun toepasbaarheid én noodzaak. Willy nam alle taken die hij namens de partij vervulde in de Kamer: ondervoorzitter, quaestor en fractieleider, altijd met zeer grote ernst waar. Half werk kende hij niet.” “Namens de ganse partij en al zijn vroegere collega’s wens ik de warmste en oprechte deelneming over te maken aan de familie, zijn vrienden én de inwoners van zijn stad.” Zo besluit voorzitter Gwendolyn Rutten.

Lees verder