Vlabinvest geeft 1.510.000 euro aan 26 Vlaams-Brabantse zorgorganisaties die investeren in infrastructuurwerken

Vlaams-Brabant kent een historische achterstand op het vlak van het welzijns- en gezondheidsaanbod. De welzijns- en gezondheidssector zijn in Vlaams-Brabant, en in het bijzonder de Vlaamse rand, minder goed ontwikkeld dan in de rest van Vlaanderen.

Om het probleem aan te pakken, werden de bevoegdheden van Vlabinvest uitgebreid. Dat agentschap zorgt nu al voor een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. Die opdracht werdt door een decreet van o.a. Jo De Ro uitgebreid met het aanbieden van betaalbare panden voor de gezondheidszorg.  Lees verder

Bevolkingsstijging in Vlaamse rand zet zich verder

Vandaag stelde Statistiek Vlaanderen de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten, 2018-2035 voor. In de komende 10 jaar zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 5% (tegenover 7% in de voorbije 10 jaar) tot 6.835.000 inwoners. De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten, maar vooral in de stad Antwerpen, de  regio rond Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Rand.

Evolutie Vl R

Lees verder

Vilvoorde en Vlaamse Rand eindelijk erkend als centrumregio

Jo De Ro (klein)Na meer dan 15 jaar onderhandelen krijgt Vilvoorde en de Vlaamse Rand eindelijk haar erkenning als centrumregio. De Vlaamse regering trekt in haar begroting 3.000.000 euro extra uit om Vilvoorde, Halle en Dilbeek te ondersteunen om deze centrumfunctie op een correcte manier te vervullen. Vilvoords schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro: “Deze legislatuur zijn we er eindelijk in geslaagd om de Vlaamse regering te overtuigen om extra middelen te investeren in Vilvoorde en de Vlaamse Rand. Met deze nieuwe middelen kunnen we onder andere nu extra personeel in dienst nemen in die domeinen die door de enorme groei van Vilvoorde en de Vlaamse rand onderbemand zijn.”

Lees verder

Het aantal weigeringen bij inschrijving school blijft stijgen in Vlaamse Rand

Jo De Ro (klein)Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro opvroeg over het aantal niet-gerealiseerde inschrijvingen in de Vlaamse scholen voor het schooljaar 2015-2016, blijkt dat de Vlaams-Brabant en dan in het bijzonder de Vlaamse rand een serieuze stijging kent het afgelopen jaar. “Ondanks dat er enkele verklaringen kunnen gevonden worden voor de sterke stijging, is het overduidelijk dat onze regio blijft kampen met een capaciteitstekort. Om een reëel beeld te krijgen over de situatie moet er echter meer eenvormigheid komen in het inschrijvingsbeleid in Vlaanderen.” aldus Jo De Ro.

Lees verder

Jongeren met Autisme eindelijk onderwijs in Vlaamse rand

Tot nu konden jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) niet terecht in een Vilvoordse school of een school in de brede Vlaamse rand. De specifieke opleidingsvorm voor deze leerlingen, het type 9 binnen het buitengewoon onderwijs, zat niet in het onderwijsaanbod in de Vlaamse rand. Daar komt nu verandering in. De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor de Vilvoordse stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs de Oase en de Vilvoordse stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs de VeSt om vanaf volgend schooljaar een aanbod in te richten voor deze type 9 leerlingen.

Lees verder

VERHUIS VAN LUCHTHAVEN GEEN OPTIE, EEN VLIEGWET IS DAT WEL

airbus-a380-788573_1280Vorige week bundelden twaalf actiegroepen hun krachten om de geluidshinder rond Brussel Airport aan te pakken. Ze eisen de verhuis van  Brussels Airport. “Dat is geen piste die wij willen bewandelen. Wij stellen een definitieve oplossing voorop: de creatie van een vliegwet”, reageren Gwenny De Vroe, Jo De Ro, Luk Van Biesen en Tim Vandenput, allen volksvertegenwoordigers voor Open Vld die wonen in de regio.

De discussie rond de geluidshinder in de omgeving van de luchthaven is niet nieuw, maar er moet volgens Open Vld een structurele oplossing komen in overleg met alle betrokken partijen.

Lees verder

Decreetswijziging bespaart 5 Vlaamse gemeenten 15,8 miljoen euro

Vandaag keurde de commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid van het Vlaams Parlement op voorstel van Jo De Ro en anderen, een wijziging goed van het decreet op de Intergemeentelijke Samenwerking (DIS) dat er voor zorgt dat 5 Vlaamse gemeenten (Vilvoorde, Wemmel, Grimbergen, Meise en Machelen) op 1 juli 2015 niet worden opgezadeld met een financiële kater.

“Door een afspraak tussen de gewesten valt de gewestgrensoverschrijdende intercommunale SIBELGAS vanaf 1 juli 2015 onder Vlaamse toezicht en is het verplicht om de Brusselse gemeenten, die deel uitmaken van SIBELGAS, uit te kopen. Zonder deze wijziging van decreet zou dit deze 5 gemeenten 15,8 miljoen euro hebben gekost.” zegt een opgeluchte Vlaamse Volksvertegenwoordiger en tevens Vilvoords schepen van Financiën Jo De Ro en hoofdindiener van dit voorstel van decreet.

Een aantal steden en gemeenten van het Brusselse en rond Vilvoorde  richtten begin vorige eeuw SIBELGAS op bestaande uit twee intercommunales met name IBG voor het gas en IBE voor de elektriciteit. Door de staatshervormingen komt het toezicht op de intercommunales bij Vlaanderen te liggen. Lees verder