3e Groot Vilvoords Fietsexamen

2019 - Fietsexamen - t GroentjeDe verschillende onderwijsnetten binnen Vilvoorde hebben voor de 3e maal de handen in elkaar geslagen en organiseren deze week het groot fietsexamen voor alle Vilvoordse leerlingen van het vijfde en/of het zesde leerjaar. Een kleine 650 leerlingen zullen gedurende deze week hun fietsdiploma trachten te halen. Lees verder

Online aanmeldingen secundair onderwijs Grimbergen – Machelen – Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Tijdens de aanmeldingsperiode voor het eerste jaar secundair onderwijs meldden zich 974 kinderen aan via het centraal aanmeldingsregister. Alle secundaire scholen uit Grimbergen, Machelen en Vilvoorde namen deel aan het aanmeldingssysteem. 84% van de aangemelde leerlingen kregen een plaats toegewezen in een school die de ouders hadden opgegeven.

Het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) is reeds enkele jaren gekend voor de inschrijvingen in de basisschool. Eerder dit jaar beslisten de leden van het Lokaal Overlegplatform Grimbergen, Machelen en Vilvoorde om ook voor het eerste jaar secundair aan te melden. Er werd voor dit systeem gekozen om het kamperen te vermijden en de plaatsen op een objectief neutrale manier toe te wijzen, waarbij elke leerling evenveel kans maakt. Lees verder

Succevolle elektronisch aanmelding voor Vilvoordse kleuter- en basisscholen.

1_JoDeROOm kampeertoestanden te vermijden aan de kleuter- en basisscholen in Vilvoorde had de stad vorig jaar samen met het Lokaal Overlegplatvorm (LOP) en de verschillende onderwijsnetten een elektronisch aanmeldingssysteem ontwikkeld voor de aanmeldingen. “Vorig jaar konden maakten we voor de eerste keer gebruik van dit systeem en konden we al goede resulaten voorleggen. Ook dit jaar is dat het geval. De eerste resultaten van de nieuwe aanmeldingsperiode voor volgend schooljaar (2019-2020) zijn zeer positief.” zegt Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro.

Het aanmeldingssysteem hanteert 2 criteria om een toewijzing te realiseren. Ten eerste wordt er rekening gehouden met de keuze van de school door de ouders, pas als er te veel aanmeldingen zijn voor 1 school wordt er gekeken naar de afstand van de school tot het thuisadres van de kinderen of het werkadres van de ouders. Lees verder

554 extra plaatsen voor het Vilvoords secundair onderwijs

Akkoord capaciteit secundairDe Vlaamse regering nam in oktober 2018 de beslissing om de komende drie jaar 150 miljoen euro te investeren in extra capaciteit in het kleuter- en basisonderwijs, maar vooral om het dreigende capaciteitstekort in het secundair onderwijs op te vangen. Vilvoorde kreeg 5.190.00 euro dat ze hiervoor kon investeren. De afgelopen maanden heeft de taskforce capaciteit (bestaande uit alle netten en de schepen van onderwijs) de plannen van de verschillende netten bestudeerd en zijn tot een overkomst gekomen dat het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 2.595.000 euro krijgt voor een nieuwe secundaire school op de Asiat-site en het Katholiek Onderwijs Vilvoorde krijgt ook 2.595.000 euro voor de uitbreiding van de secundaire school Virgo+ en het College. Deze 2 projecten zorgen voor een extra capaciteit van 554 plaatsen in het Vilvoords secundair onderwijs. Lees verder

GLASbol wordt GRASbol

GrasbolHet is een hardnekkig probleem: complete huisraad, bankstellen, tuinstoelen of afvalzakken vol rommel die naast de glasbol gedropt worden. Aan de glasbol in de Breemputstraat legde Incovo een fris en vrolijk tuintje van kunstgras aan, bloemetjes incluis. Het gaat om een pilootproject om sluikstorten rond de glasbollen te bestrijden.

Schepen Katrien Vaes: “We gingen te rade bij onze Nederlandse buren. Daar hebben ze positieve ervaringen met het opfleuren van openbare ruimtes om zo gewenst gedrag te stimuleren. De achterliggende gedachte is dat sluikstorters niet zo vlug verzorgde, leuke locaties gaan bevuilen. Deze maatregel is dus een mooie aanvulling op de andere initiatieven, zoals de 5 mobiele camera’s die worden ingezet om sluikstorters te betrappen en het onder de grond steken van de glasbollen.”

Kermis wordt eerste keer afgesloten met diervriendelijk vuurwerk

Diervriendelijk vuurwerk

Schepenen Jo De Ro en Didier Cortois samen met de initiatiefnemers van de petitie voor diervriendelijk vuurwerk. Zij zijn zeer tevreden met het initiatief van de stad.

Het traditioneel vuurwerk op het einde van de troostkermis wordt dit jaar vervangen door een  geluidsarme variant. “Op deze manier komt het stadsbestuur tegemoet aan de groeide vraag om diervriendelijke alternatieven te zoeken zodat de huisdieren er weinig tot geen last meer van hebben.” zeggen schepenen Jo De Ro en Didier Cortois.

Na de editie van vorig jaar werd het stadsbestuur reeds door een vraag gevat op de gemeenteraad. Raadslid Thomas De Mey vroeg toen om voor de editie van dit jaar diervriendelijke alternatieven te onderzoeken. De vraag werd ook steeds luider bij de bevolking. Naar aanleiding van het vele vuurwerk op oudejaarsavond werd een petitie opgestart om aandacht te vragen voor geluidsarm vuurwerk. De petitie kreeg in een mum van tijd 900 handtekening bijeen. Lees verder

De secundaire scholen van Vilvoorde, Grimbergen en Machelen starten met digitaal aanmelden voor schooljaar 2019-2020.

Digitaal aanmelden secundairAlle secundaire scholen van Vilvoorde, Grimbergen en Machelen werken samen om hun inschrijvingen voor het eerste jaar secundair (1A of 1B) via een gemeenschappelijk digitaal aanmeldsysteem te organiseren. Hiermee willen ze netoverstijgend eenzelfde, duidelijke manier van inschrijven inrichten en worden de kampeertoestanden van de afgelopen jaren vermeden.

Lees verder

Sterke investering in het secundair onderwijs in Vilvoorde en de Vlaamse Rand

1_JoDeRODe Vlaamse regering heeft vandaag de beslissing genomen om de komende drie jaar 150 miljoen euro te investeren in extra capaciteit in het kleuter- en basisonderwijs, maar vooral om het dreigende capaciteitstekort in het secundair onderwijs op te vangen. Zo’n 130 miljoen gaat naar het secundair onderwijs. Ook Halle- Vilvoorde en Brussel worden niet vergeten en krijgen zo’n 6.999.000 voor extra capaciteit in het kleuter- en basisonderwijs en een goede 21 miljoen voor het secundair onderwijs.

Vlaams parlementslid en schepen van onderwijs in Vilvoorde Jo De Ro reageert tevreden: “De Vlaamse regering heeft opnieuw de noden van de Vlaamse rand meegenomen in haar beslissing om middelen voor capaciteitsuitbreiding te voorzien voor het secundair onderwijs. Zo krijgt Vilvoorde 5.190.00 euro, Halle 5.130.000 euro, Dilbeek 2.505.000 euro en Zaventem 2.262.000 euro voor extra capaciteit in het secundair onderwijs en Dilbeek mag ook nog 3.264.000 euro verwachten voor extra capaciteit in het kleuter- en basisonderwijs.”

Jo De Ro: “De schoolbesturen in Vilvoorde én de Vlaamse regering investeerden de afgelopen jaren al stevig in de capaciteit in het basisonderwijs. Daardoor werden er nergens in Vlaanderen meer vierkante meters nieuw gebouwd dan in de Zennestad. De inrichtende machten en de stad maakten opnieuw een stevig dossier klaar. Op basis van dit dossier én op basis van de capaciteitsmonitor zal er de komende jaren meer dan vijf miljoen euro naar Vilvoorde gaan om nu ook in het secundair extra plaatsen te voorzien. Vooral in de eerste graad van de doorstroomscholen en in de 1b is er grote nood aan extra capaciteit. Als schepen zal ik mij de komende weken samen met de inrichtende machten van het Katholiek Onderwijs, het GO en het Stedelijk Onderwijs inzetten om tot een goede verdeling te komen. Belangrijk is hierbij dat het projecten zijn die snel te realiseren zijn, zodat het nijpend tekort in het Vilvoords secundair onderwijs snel kan worden aangepakt.”

Jo De Ro is niet enkel tevreden met de extra middelen voor Vilvoorde. “De extra miljoenen voor oa Halle, Zaventem, Dilbeek én het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn minstens even belangrijk! De hele regio heeft baat bij deze beslissing en zorgt voor een zeer belangrijke investering in het onderwijs van Brussel en de Vlaamse rand. In het verleden heb ik altijd gepleit om het capaciteitsprobleem in z’n geheel aan te pakken en ik ben dan ook tevreden dat de minister en de Vlaamse regering hierin gevolgd is.”

Twee keer primeur voor Stedelijke basisschool De Doening

img_4536Op zaterdag 29 september ll werd even tijd genomen door de schoolploeg, de ouders en leerlingen van De Doening én een delegatie van het college van burgemeester en schepenen om de vernieuwde tuin van de stedelijke basisschool De Doening feestelijk te openen. In plaats van de klassieke speelplaats legde de stad een groene educatieve schooltuin aan. Lees verder