Kunst in opdracht, niks voor N-VA?

Vandaag hebben de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Bart Caron (Groen) en Jo De Ro (Open VLD) alle zeilen bijgezet om de verminking van ‘Kunst in Opdracht’ tegen te gaan. Daarom hebben ze gevraagd om het voorstel van decreet over Kunst in Opdracht eerst voor advies naar de strategische adviesraad Cultuur (SARC) en De Vlaamse adviesraad voor bestuurszaken (VLABEST) te sturen. Daarnaast, zal er op vraag van Groen en Open VLD tevens een hoorzitting worden georganiseerd met de kunstensector.

Lees verder

Open Vld en Groen verbolgen over weigering hoorzitting beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

De laatste beoordelingsronde projectsubsidies van de beoordelingscommissie sociaal-artistieke werking heeft nogmaals stof doen opwaaien in de culturele sector. Het is niet de eerste keer dat deze beoordelingscommissie projecten negatief heeft beoordeeld op basis van een ideologische inhoud van het project. Een dergelijk criterium staat niet in het decreet. Vlaamse Volksvertegenwoordigers Jo De Ro (Open Vld) en Bart Caron (Groen) stellen zich hier ernstige vragen bij en vragen een hoorzitting over de criteria die de beoordelingscommissie van de sociaal-artistieke sector hanteert. De eindverantwoordelijkheid daarvan berust bij minister Joke Schauvliege. Een hoorzitting wordt echter geweigerd door de meerderheidspartijen.

Lees verder

Open Vld wil de burger inspraak geven in subsidiëring van de grote Vlaamse culturele instellingen

Open-VLD’ers Jean-Jacques De Gucht en Jo De Ro hebben een resolutie klaarliggen waarin ze de Vlaamse regeringvragen de burger inspraak te geven in de subsidiëring van de grote Vlaamse culturele instellingen: ‘Wij willen de belastingbetaler over vijf procentpunten van de structurele subsidies die naar de grote Vlaamse culturele instellingenvloeien zelf laten beslissen. Dit zal leiden tot een meer transparante subsidiëring van de culturele sector en een groter democratisch draagvlak ervan.’

Momenteel bepaalt de Vlaamse regering de grootte van het budget dat gespendeerd wordt aan de grote Vlaamse culturele instellingen genre Vlaamse opera of het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Volksvertegenwoordigers Jean-Jacques De Gucht en Jo De Ro willen dit proces democratiseren: ‘Wij geloven in de oordeelkundigheid van onze geëngageerde burgers. De huidige technologische mogelijkheden maken het bovendien meer dan ooit ook mogelijk de burger actief te betrekken bij het beleid. Wij liberalen streven naar een meer directe democratie van de burger.’

Lees verder

Nieuw kunstendecreet gewikt en te licht bevonden

Kansen geven aan talent en verantwoordelijkheid aan structuren

Het kunstendecreet is een belangrijk instrument geweest om beweging te brengen in de kunstensector. Als oppositie omarmden we de uitnodiging om mee te werken aan een vernieuwd kunstendecreet. Het kunstendecreet zoals het nu op tafel ligt, kunnen we echter niet mee ondersteunen. Het ademt te weinig ambitie uit, het stuurt en schaaft wat bij maar het gaat fundamentele beleidskeuzes angstvallig uit de weg. Kortom, het is niet meer dan een tussendecreet. Wij wilden vanuit een duidelijke visie echte keuzes maken die aansluiten bij de noden van deze tijd. Open Vld verkiest kansen te geven aan artistiek talent en dit kan enkel door de structuren te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Lees verder

‘Crowdfunding’ kan Raveelmuseum redden

BELGIUM ROGER RAVEEL VISITS HIS EXHIBITIONRoger Raveel was één van de meest inspirerende hedendaagse kunstenaars in Vlaanderen. Het museum dat zijn naam draagt en waarin zijn oeuvre wordt tentoongesteld, is al jaren het typevoorbeeld van een kunstenaarsmuseum. “Het Raveelmuseum kampt echter met financiële problemen, waardoor het risico ontstaat dat de werken van Raveel noodgedwongen verkocht moeten worden en dus niet meer toegankelijk voor een ruim publiek,” zeggen Dirk Van Mechelen en Jo De Ro, Vlaams Volksvertegenwoordigers van Open Vld. Ze roepen de minister van cultuur, Joke Schauvliege, op om de techniek van ‘crowdfunding’ te onderzoeken om het museum boven water te houden.

Lees verder