Noodplan capaciteit onderwijs nodig

1_JoDeRO20.643 plaatsen in basis- en 47.785 in secundair onderwijs tekort tegen 2024

Uit de laatste capaciteitsmonitor – een studie van de Vlaamse overheid over vraag en aanbod in scholen – weten we dat we tegen het einde van de volgende regeerperiode nood hebben aan ongeveer 20.500 plaatsen in het basisonderwijs, waar er de afgelopen jaren al flink werd bijgebouwd. In het secundair gaat het over meer dan 47.000 plaatsen in het secundair onderwijs. Vlaams parlementslid voor Open Vld Jo De Ro: “Vooral voor het secundair onderwijs moeten we de komende jaren een wereldrecord scholenbouw vestigen om te vermijden dat tegen het schooljaar 2024-2025 duizenden 12-jarigen geen plaats zullen hebben. Deze cijfers kennen we nu en we weten hoe moeilijk het bouwen soms gaat: er is geen tijd te verliezen en zijn er drastische maatregelen nodig. Open Vld ziet er vijf om dit te realiseren, met name een nieuwe grote operatie DBFM, het oprichten van een rollend fonds waarmee gronden en panden kunnen verworven worden, voorkooprecht voor capaciteitsgemeenten, een Vlaams capaciteitsintendant en een tweejaarlijkse capaciteitsmonitor.” Lees verder

BELGA: Doorbraak over nieuwe inschrijvingsregels in het onderwijs

Er is een doorbraak in het dossier van het inschrijvingsdecreet, het decreet dat de inschrijvingen in het Vlaamse onderwijs regelt. Die nieuwe inschrijvingsregels werden maandenlang geblokkeerd door een belangenconflict dat eind 2018 werd ingediend door de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel. Maar die procedure is nu volledig ten einde, waardoor het Vlaams Parlement op de valreep kon stemmen over de nieuwe regels. Het decreet werd goedgekeurd. Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming. De timing voor de invoering van de nieuwe regels schuift wel op naar het schooljaar 2020-2021. Lees verder

Vlaams Parlement keurt gelijkschakeling goed van werkingsmiddelen kleuter- en lager onderwijs

schermafdruk-2017-01-13-16-51-30Het Vlaams Parlement keurde vandaag een decreet goed waardoor de werkingsmiddelen voor kleuteronderwijs en lager onderwijs vanaf volgend schooljaar worden gelijkgeschakeld. “Daarmee komt het parlement tegemoet aan een belangrijke vraag, die deze ochtend nog sterk ondersteund werd door Open Vld op het grote onderwijsdebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen,” zeggen initiatiefnemers Gwendolyn Rutten en Jo De Ro. Omdat de andere partijen zich ook akkoord verklaarden nam Open Vld het initiatief om dit principe vandaag nog te laten goedkeuren op de laatste zitting van het Vlaamse Parlement van deze legislatuur. “Daarmee kunnen we vanaf 1 september de lat gelijk leggen. En zo ons kleuteronderwijs klaar maken voor de verlaging van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar.” Lees verder

Mooie waardering voor mijn parlementair werk

rapport parlementHet was fijn ontwaken deze ochtend. Grootste onderscheiding (90%) krijgen van de redactie van Het Nieuwsblad in het rapport van het Vlaams parlement. Dat in tijden dat luid roepen vaak meer aandacht krijgt dan dossierkennis, is dit een rapport dat me oprecht veel deugd doet. Maar ik deel de pluimen met veel plezier met mijn medewerker Robin Ramakers en de onderwijsmensen binnen de partij: Jimmy Koppen, Rudi D’Hauwers, Julie Beysens en Jill Surmont. Bedankt aan jullie allemaal! En nu is het aan de kiezers. Roepers of doeners… #positiefvooruit

Open Vld lanceert 12-puntenplan voor onderwijs: “De lat moet hoog, de drempel laag”

De kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit. “Dat mogen we niet laten gebeuren. Iedereen wil het beste onderwijs voor zijn of haar kind, en daar hebben ze ook recht op”, zegt Gwendolyn Rutten. “Daarom komen wij met een ambitieus 12-puntenplan, zodat we ons onderwijs weer naar de top kunnen brengen. Dat is wat ouders en leerkrachten vragen. We moeten de lat hoog leggen en de drempel laag.”
De liberalen willen tijdens de campagne en de komende legislatuur hoog inzetten op onderwijs. “Het is dé kansenmachine van onze samenleving. Elke leerling moet er zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen. De grijze hersencellen van onze jongeren zijn de belangrijkste grondstof van onze Vlaamse kenniseconomie”, zegt Rutten.

Het is voor Open Vld dan ook onaanvaardbaar dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit boert. “In 2003 behoorde ons Vlaams onderwijs nog tot de absolute wereldtop. Vandaag blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek dat we sterk achteruit gaan. Iets wat je op het terrein de afgelopen jaren zag en kon horen bij de leerkrachten. Dat mogen we niet laten gebeuren. Dat is spelen met onze toekomst van onze kinderen en economie”, aldus de liberale partijvoorzitter. Lees verder

Onvoldoende maatregelen om tekort van 3000 plaatsen in secundair onderwijs op te vangen in onderwijsregio Dilbeek

1_JoDeRODe capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs editie 2018 én het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw van 2019 tonen duidelijk aan dat in de komende jaren er in de onderwijszone Dilbeek (Dilbeek, Merchtem, Asse, Ternat, Opwijk, Wemmel, Londerzeel en Kapelle-Op-Den-Bos) een groot capaciteitstekort van bijna 3.000 plaatsen dreigt voor het secundair onderwijs tegen 2024-2025. Vlaams volksvertegenwoordiger Jo De Ro roept de minister van Onderwijs dan ook dringend op om nog deze legislatuur extra capaciteitsmiddelen te voorzien voor de onderwijszone Dilbeek om het dreigend tekort weg te werken. Lees verder