VRT moet het voortouw nemen voor een grote benefietactie ten voordele van de slachtoffers van de tyfoon Haiyan

tussenkomst benefiet haiyanVlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro ijverde vandaan in de plenaire vergadering voor een grote benefietactie van de gezamenlijke media in ons land om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filipijnen te helpen. “De VRT, als leidende media in Vlaanderen, moet het voortouw nemen en dus vraag ik aan minister Lieten om deze vraag naar een nationale actie te ondersteunen.”  aldus Jo De Ro.  

Lees verder

Vlaamse Coördinatie- en expertencel radicalisering meer dan nodig!

Gisteren interpelleerde Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet over de ondermaatse Vlaamse hulpverlening bij het tegengaan van radicalisering. Ondanks het feit dat verschillende partijen en ministers de nood aan een Vlaamse coördinerende rol onderschrijven, blijven concrete acties, om op korte termijn een Vlaamse Coördinatie- en expertencel op te richten, uit. “Ik betreur dat de Vlaamse regering een paar zeer concrete maatregelen niet neemt en op die manier de slachtoffers van radicalisering in de kou laten staan.” aldus Jo De Ro.

Lees verder

Vrees voor tienjarenplan Ring Brussel

Deze namiddag werd het plan van de Vlaamse regering over de optimalisering van de Ring in de commissie Mobiliteit nader toegelicht.

Vlaams volksvertegenwoordiger Irina De Knop: “De beslissing is een positief signaal voor de bedrijven in onze regio en de duizenden pendelaars. Maar ik vrees dat dit opnieuw een tienjarenplan wordt. De middelen voor zone Noord zitten niet in het PPS-pakket van 750 miljoen euro. Ook over de timing en het overleg met Brussel is minister Crevits angstvallig vaag.”

“In afwachting van de noodzakelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem in onze regio weigert minister Crevits om  in de Vlaamse Rand op korte termijn enkele ‘Quick Wins’ te realiseren. Blijkbaar is Antwerpen politiek belangrijker dan de Vlaamse Rand” aldus Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro.

Lees verder

Groot onderwijsplan sneuvelt (alweer)

De conceptnota van de Vlaamse regering over schaalvergroting in het leerplichtonderwijs lijkt afgeschoten (zie De Standaard van vandaag). Deze conceptnota was een nieuwe poging van de Vlaamse regering en in het bijzonder de minister van onderwijs Pascal Smet om in deze legislatuur effectief iets te proberen realiseren op het vlak van de lerarenloopbanen. De conceptnota voorzag in de oprichting van scholengroepen die minimaal 2000 leerlingen moesten bevatten, maar eigenlijk mikte op een gemiddelde grootte van 6000 leerlingen. Deze scholengroepen moesten dan de werkgevers (inrichtende machten) voldoende ruimte en slagkracht geven om o.a. werkzekerheid voor beginnende leerkrachten te garanderen en directies te versterken.

Lees verder

Op zomerstage…

Dinsdag 16/7 geven vijf Open Vld politici de aftrap van de Open Vld Zomerstages. Tijdens die stages scholen liberale politici zich bij in voor hen minder vertrouwde domeinen. Nu dinsdag tonen ze engagement in de zorgsector. Gwendolyn Rutten, Sas Van Rouveroij, Mercedes Van Volcem, Ann Brusseel en Jo De Ro lopen 16 juli in Gent stage bij de organisatie Solidariteit van het Gezin. Ze lopen er elk mee met een andere volwaardige shift. Ook de knelpunten van de zorgsector komen aan bod.

Doel: engagement en bijscholing in diverse sectoren. Tegelijkertijd wordt nagedacht over de invulling van nieuwe Vlaamse bevoegdheden – waaronder zorg – na de zesde staatshervorming.

Naar een helder tweesporenmodel in het secundair onderwijs

Open Vld stelt vast dat de Vlaamse regering hopeloos verdeeld is over de belangrijke en noodzakelijke hervorming van het secundair onderwijs. De partij betreurt dat en stelt een eigen alternatief voor. De Vlaamse liberalen willen komen tot een helder tweesporenmodel in het secundair onderwijs: een humaniora waarin ASO, TSO en KSO sterker geïntegreerd worden, naast een versterkt en verbeterd beroepsonderwijs. Daarnaast wil Open Vld ook ingrijpen in het basisonderwijs. Open Vld vraagt dat de regering haar zoektocht naar een inhoudsloos en onuitvoerbaar politiek compromis stopzet en de hervorming overlaat aan het parlement.

De Vlaamse regering heeft vier jaar tijd gekregen om de plannen voor een hervorming van het secundair onderwijs uit te werken, draagvlak te creëren en tot daden over te gaan. Vandaag stelt Open Vld echter vast dat de Vlaamse regering het niet eens is over de plannen, er geen draagvlak is én dat er zelfs geen begin is van een decreet. Voor Open Vld heeft de impasse van CD&V, N-VA en SP.A nu lang genoeg geduurd. De liberale partij schuift daarom een eigen voorstel naar voor, dat geen tabula rasa maakt en alles overhoop gooit, zoals minister Smet wil, noch vasthoudt aan het status quo, zoals N-VA wil.

Lees verder

Nieuwe integratiedecreet bevat nog veel onduidelijkheden

De meerderheid in het Vlaams Parlement keurde gisteren een hervorming van de inburgering- en integratiesector goed. Hoewel het nieuwe integratiedecreet belangrijke verbeteringen bevat, stemde Open Vld toch tegen. “Omwille van onenigheid binnen de meerderheid werden er geen knopen doorgehakt over de rol van de provincies en de (groot)steden in het integratiebeleid. Dat is een ernstige tekortkoming, die negatieve gevolgen kan hebben op het terrein,” zeggen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Khadija Zamouri en Jo De Ro. Bovendien merkt Open Vld op dat er nog heel wat mensen, die niet onder de inburgeringsplicht vallen, in de kou worden gelaten..

Positief in het nieuwe decreet is dat nieuwkomers in Vlaanderen een hoger kennisniveau Nederlands zullen moeten behalen. Wie in Vlaanderen zijn toekomst wil uitbouwen, zal niet langer enkel de inburgeringscursus bij moeten wonen. Hij of zij zal daar ook in moeten lukken.

Lees verder