Bevolkingsstijging in Vlaamse rand zet zich verder

Vandaag stelde Statistiek Vlaanderen de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten, 2018-2035 voor. In de komende 10 jaar zal de bevolking van het Vlaamse Gewest groeien met 5% (tegenover 7% in de voorbije 10 jaar) tot 6.835.000 inwoners. De bevolkingsgroei tekent zich af in bijna alle gemeenten, maar vooral in de stad Antwerpen, de  regio rond Gent, en in delen van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Rand.

Evolutie Vl R

Lees verder

Vilvoordse schulden halveren en investeringen blijven op schema

Unieke prestatie in Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Vanavond stemde de gemeenteraad over het gewijzigd meerjarenplan en de begroting van 2018. “Naast de nieuwigheden in het budget van 2018 is het duidelijk dat de stad Vilvoorde, ondanks de vele investeringen van de afgelopen jaren, een gezond financieel beleid heeft gevoerd. Beter nog – deze meerderheid – het zal tegen het einde van haar mandaat de schuldenlast van de Vilvoordenaars met de helft hebben verminderd, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

Lees verder

Begroting 2017: Vilvoorde blijft investeren

Jo De Ro (klein)De gemeenteraad van 19 december ’16 heeft de begroting 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014 – 219 goedgekeurd. “Deze begroting en meerjarenplan zullen zorgen voor de nodige investeringen om de eerste doelstelling van deze meerderheid uit te voeren, met name Vilvoorde omvormen tot een stad aan het water, waar het gezellig wonen, werken en winkelen is.” aldus schepen van Financiën Jo De Ro

De meerderheid heeft bij het opstellen van het bestuursakkoord en het opstellen van de meerjarenbegroting gezegd dat het haar ambitie is om de komende jaren forse investeringen te doen in Vilvoorde. “Hiervoor hebben we ook een bijdrage gevraagd van de bevolking. De voorbije jaren hebben we reeds de nodige investeringen gedaan om het handelscentrum te vernieuwen, een nieuw OCMW-woonzorgcentrum te bouwen, te investeren in nieuwe straten en voet- en fietspaden en werd er fors geïnvesteerd in het moderniseren van de stedelijke onderwijsinfrastructuur. De eerste resultaten van deze investeringen zijn al zichtbaar op het terrein.  Daarnaast worden in 2017 ook de nodige investeringsmiddelen voorzien en werd het meerjarenplan 2017-2019 aangepast om die investeringen te kunnen realiseren.” besluit schepen De Ro. Lees verder

Opiniestuk: Neem Holocaust op in de eindtermen

Mathias De Clercq en Jo De Ro pleiten ervoor om de Holocaust op te nemen in de eindtermen van het onderwijs en de lessen geschiedenis in TSO en BSO uit te breiden. ‘Als de laatste getuigen verdwenen zijn zal de herinnering van dit dieptepunt uit de menselijke geschiedenis op eigen kracht moeten gebeuren.’

Deze week werd de zeventigste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau herdacht. Waarschijnlijk was het een van de laatste momenten waarop nog ongeveer 300 overlevenden van de gruwel persoonlijk konden aanwezig zijn.

Binnen vijf of tien jaar zijn de laatste getuigen jammer genoeg finaal verdwenen en zal de herinnering aan dit dieptepunt uit de menselijke geschiedenis als het ware op eigen kracht moeten gebeuren. Vandaar de noodzaak om deze gebeurtenis mee op te nemen in de eindtermen van ons onderwijs, zodat elke scholier wordt ingelicht over het bestaan van vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lees verder

Nieuwe cijfers Vlaamse regering onderschatten bevolkingsgroei Vilvoorde nog altijd

Vandaag stelde de studiedienst van de Vlaamse regering haar nieuwe projecties voor van de bevolkingsevolutie in de Vlaamse steden en gemeenten voor de periode 2015-2030. “Uit deze cijfers blijkt nu zwart op wit dat Vilvoorde de sterkst stijgende stad van Vlaanderen is. In de komende 10 jaar zal de bevolking zeker stijgen met 15% tot 48.159 inwoners. In realiteit zal de stijging echter nog groter zijn, daar deze cijfers sterk afwijken van eigen prognoses van de stad Vilvoorde.” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger en Vilvoords schepen Jo De Ro.

Lees verder

Vilvoorde keurt budget 2015 goed – groen licht voor investeringen in de toekomst

Jo De Ro (klein)De gemeenteraad van Vilvoorde heeft deze week de begroting voor 2015 goedgekeurd. “Deze begroting zal zorgen voor de nodige investeringen om de eerste doelstelling van deze meerderheid uit te voeren, met name Vilvoorde omvormen tot een stad aan het water, waar het gezellig wonen, werken en winkelen is.” aldus schepen van Financiën Jo De Ro.

Bij het opmaken van de begroting 2015 moest er rekening gehouden worden met enkele meevallers, maar zeker ook enkele tegenvallers. Aan de positieve zijde noteerde Vilvoorde een positieve bijstelling van de opbrengst van de opcentiemen van de personenbelasting. Een tweede meevaller vloeit voort uit de jaarrekening 2013 van het OCMW. Die jaarrekening werd afgesloten met een batig saldo van 1,2 miljoen euro. Tenslotte is er nog het positief gevolg van de indexsprong die in het federaal regeerakkoord voorzien wordt, waardoor we deze niet moeten opnemen in de loonmassa van de stad.

Lees verder

Niet 40 procent, maar maximaal 6,5 procent met openbaar vervoer naar Uplace (Belga-bericht)

UplaceZelfs al komt er een tramlijn, dan nog zal minstens 85 procent van de bezoekers van Uplace met de wagen komen. Maximum 6,5 procent zal voor het openbaar vervoer kiezen. Daarmee blijft het shoppingcomplex ver onder de 40 procent die in het verleden naar voren is geschoven. Dat blijkt uit een onderzoek van Ward Ronse, Kobe Boussauw en Dirk Lauwers, verbonden aan de UGent en de VUB. Vlaams parlementslid Jo De Ro (Open Vld) uit Vilvoorde roept de Vlaamse
regering op ernstig rekening te houden met de studieresultaten.

In de studie “Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis” analyseerden drie onderzoekers in hoeverre de locatiekeuze voor een winkelcomplex de vervoerskeuze van de bezoekers bepaalt.

Lees verder