Hervorming Secundair Onderwijs

schermafdruk-2017-01-13-16-51-30In mei 2016 keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed voor de modernisering van het secundair onderwijs. Dit begint bij een pakket maatregelen om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken. Waar nodig wordt in een verplichte remediëring voorzien om leerlingen te versterken.

Lees verder

Advertenties

Waarom we moeten blijven herinneren

Geachte aanwezigen,
Beste Lierse vrienden,
Beste familie van Arthur Vanderpoorten,
Beste Marleen en Patrick,

Dat jullie mij gevraagd hebben om op deze voor jullie symbolische datum en plechtigheid hier in Lier het woord te mogen voeren, is voor mij heel bijzonder.

Bijzonder omdat ik, door voor jullie allebei te hebben mogen werken, weet en besef dat jullie en jullie familie zeer gehecht zijn aan deze herdenking en aan herdenken en herinneren in het algemeen.

Bijzonder omdat het herdenken en herinneren van de wereldoorlogen en wat er in ons land gebeurde opnieuw iets meer in de belangstelling staat.

Bijzonder omdat ik persoonlijk niet kan vatten hoe weinig de politiek, de pers, de samenleving, het onderwijs bewust bezig is met herdenken en herinneren.

Door hier vandaag te mogen spreken kan ik dit nog eens duidelijk onder woorden brengen.

Lees verder

Positieve doorlichting voor de stedelijke basisscholen

Jo De Ro (klein)In de loop van november en december 2014 werden 5 stedelijke basisscholen in Vilvoorde doorgelicht door het ministerie van Onderwijs. “Waar bij de laatste doorlichting in 2011 bijna alle scholen een beperkt gunstig advies kregen en één school zelfs een negatief advies, werden ze nu allemaal met een positief advies geëvalueerd.” antwoordde een tevreden schepen van Onderwijs Jo De Ro op een interpellatie in de gemeenteraad van Vilvoorde van Magda Van Stevens (Groen).

Lees verder

Achterstelling Vlaamse Rand overduidelijk gebleken

Groen en Open Vld evalueren beleid in de Vlaamse Rand

DSC_0039De Vlaamse oppositiepartijen Groen en Open Vld maakten een evaluatie van het beleid van de Vlaamse regering in de Vlaamse Rand. “De Vlaamse regering en in het bijzonder de minister van de Vlaamse Rand Bourgeois (N-VA) hield zich de voorbije legislatuur vooral bezig met symbooldossiers. De echte problemen in de Rand, zoals het aanpakken van de toenemende jeugdwerkloosheid, de capaciteitsproblemen en de grote inhoudelijke uitdagingen in het onderwijs, de historische achterstand op vlak van de welzijnsvoorzieningen, de uitdagingen op het vlak van integratie, en het dichtslibben van de wegen en snelwegen in de Vlaamse Rand werden niet of nauwelijks aangepakt. Integendeel de Vlaamse Rand werd dikwijls stiefmoederlijk behandeld als het over extra middelen voor de Vlaamse Rand ging. Daarom hebben Groen en Open Vld naast een evaluatie ook een prioriteitenprogramma voor de Vlaamse Rand opgemaakt,” aldus Jo de Ro, Vlaams parlementslid en schepen van Vilvoorde, 3de plaats Vlaams parlement voor Open Vld en An Moerenhout, 2de plaats Vlaams parlement voor Groen. Lees verder

Reportage France 2 toont opnieuw nood aan preventie aan inzake radicalisering

Schepen van Onderwijs en Preventie van Vilvoorde Jo De Ro grijpt de uitzending van France 2 over de rekrutering en radicalisering van jongeren, opnieuw aan om zijn pleidooi te versterken dat er dringend extra middelen moeten gaan naar een versterkt preventief beleid op vlak van onderwijs, welzijn en inburgering. De Ro die tevens Vlaams parlementslid is, slaagde er op 27 november in om een grote groep parlementsleden, van zowel de meerderheid als de oppositie, achter een resolutie te krijgen met een aantal duidelijke vragen aan de Vlaamse regering.

Oproep aan de Vlaamse regering

“De oproep die ik eind november lanceerde aan de Vlaamse regering was er één om op alle niveaus verantwoordelijkheid op te nemen. Op stedelijk niveau hebben we een Syriëcel, het federale niveau is met politie en justitie actief, maar op Vlaams niveau zijn er belangrijke bevoegdheden waar er te weinig gebeurt.” stelt De Ro. “Daarom vroeg ik ook samen met collega’s van Groen en LDD aan de Vlaamse regering om hier dringend werk van te maken. Tot mijn oprechte tevredenheid steunde CD&V, SP.a en N-VA ook deze resolutie. Maar nu moet de Vlaamse regering er wel werk van maken.”

Lees verder