Horeca & Handel 2.0

Frisse ideeën voor een bruisend Vilvoorde

Op de foto van lnr: Katleen Teval, Alain Poot, Katrien Vaes, Steve Van Langeraert, Jentl Meert, Johan Claus, Juliette Eysscher, Robin Ramakers, Didier Cortois en Jo De Ro.

Onder impuls van Open Vld heeft het stadsbestuur van Vilvoorde de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in de publieke ruimte van het handelscentrum. Dat was nodig, er was twintig jaar bijna niets gedaan om onze zelfstandigen en de Horeca-mensen te helpen bij hun economische én maatschappelijke taak. Er werd meer dan 10 miljoen euro door de stad uitgetrokken om de Leuvensestraat, de Varkensmarkt, de Guldenschaapstraat, de Grote markt en omliggende straten in een fris nieuw kleedje te steken. Met de ondergrondse parking werd een oude eis van de Vilvoordse liberalen ook ingelost. Stap 1 is genomen, nu moeten we verder gaan. Samen met de handelaars en de ondernemers uit de Horeca zorgen we ervoor dat het vernieuwde centrum ook andere stimulerende impulsen krijgt. Het signaal voor Open Vld om op haar lijst plaats te maken voor harde werkers uit Horeca en Handel én om een actieplan op te maken. Niet van achter een vergadertafel, maar recht uit de keuken, het magazijn, zowel voor als achter de toog en op het terras! Horeca & Handel 2.0 heeft niet de pretentie om de enige weg te beschrijven, maar legt duidelijk uit hoe wij het zien en nodigt daarmee elke zelfstandige én al onze collega’s van andere partijen uit om de dialoog aan te gaan. Want na 14 oktober moet er opnieuw worden samengewerkt. Samenwerken aan een beter Vilvoorde.

Openbaar domein: het goede voorbeeld moet vervolg krijgen

Voorstel 1: Bij werken aan het openbaar domein zal de stad Vilvoorde – daar waar dat fysiek mogelijk is – zorgen voor een aanpassing, die een goede horecabeleving mogelijk maakt en ruimte geeft aan de lokale horecamensen voor het plaatsen van terrassen. We deden dit al in het nieuwe handelscentrum. Bij het opnieuw aanleggen van het Rooseveltplein willen we aan de Westkant een belevingsplein creëren met ruimte voor grotere terrassen, een kleine speeltuin, banken voor (groot)ouders, bomen en gras. De voetpaden langs beide zijden van de Rooseveltlaan, moeten breed genoeg worden zodat Horecazaken die daar gelegen zijn, eindelijk ook een terras kunnen installeren.

Beleving in de stad, symbiose tussen Winkelen en Horeca

Voorstel 2: Open Vld Vilvoorde pleit voor een nog nauwere samenwerking tussen de stad, de lokale handelaars en horeca. Dit moet voor initiatieven en acties zorgen die elkaar kunnen versterken. Voorbeelden van dergelijke initiatieven/ acties zouden kunnen zijn:

 • Invoeren van een maandelijkse koopavond (bv. 1 donderdagavond per maand zoals op vele plaatsen in Nederland) waarbij de winkels later open blijven en men zo in de week ook werkende mensen de kans geeft om te winkelen in ons handelscentrum. Dit om makkelijk een brug te slaan tussen winkelen en nadien iets eten of drinken.
 • Bij aankoop bij lokale handelaars tijdens koopjes periodes of op de maandelijkse koopavond krijgt men bon voor een gratis koffie/aperitief bij de lokale horeca en/of krijgt men een ticket voor 1 uur gratis parkeren in de ondergrondse parking.
 • De stad faciliteert en organiseert i.s.m. met derden evenementen die volk trekken naar Vilvoorde en die aansluiten op de openingstijden van de lokale handelaars en horeca.

Voorstel 3: In navolging van de Vilvoordse feestcheque, waar bewoners die samenwerken om een straat- en of buurtfeest te organiseren een financieel duwtje van de stad krijgen, willen we een ‘Belevingscheque’ invoeren. Deze moet eenzelfde financieel duwtje geven aan handelaars die samen een initiatief willen opzetten. Het mooie voorbeeld van de 21 juli BBQ van The Rush en het 13de gebod, kan anderen inspireren. We willen hiermee de onderlinge samenwerking bevorderen tussen handelaars en horeca. Een bereikbaar handelscentrum is een bloeiend handelscentrum

Een aangename winkel- en/of horeca-ervaring begint bij een vlot bereikbare stad en/of het vinden van een parkeerplaats in de buurt van de winkels/ horeca.

Voorstel 4: de stad organiseert met De Lijn of een andere partner waar er mogelijk extra diensten kunnen komen die het handelscentrum bedienen op momenten waar er nu (te) weinig of geen dienstverlening is.

Voorstel 5: De laatste jaren zijn er heel wat taxibedrijven bijgekomen in onze stad. Zij werken meestal buiten Vilvoorde (Brussel, Luchthaven, private ritten…), maar ze kunnen in de toekomst een troef worden voor ons handelscentrum en de Horeca. De stad zou met deze taxibedrijven afspraken moeten maken om op traditionele avonden waar er gewinkeld en/of gegeten wordt, om mensen vlot en veilig thuis te krijgen. De kostprijs zou door stad én handelaars en horeca kunnen gedrukt worden. We zijn ervan overtuigd dat mensen meer en langer op stap zouden gaan als ze nadien veilig en snel thuis zouden raken. Niet iedereen woont op wandelafstand van het centrum.

Voorstel 6: het handelscentrum moet vlot en veilig bereikbaar zijn met de fiets en er moeten voldoende (beveiligde) fietsenstallingen aanwezig zijn. Het bestaande aanbod van deelfietsen moet worden uitgebreid en mag niet alleen aan het station gekoppeld worden. Mensen die in één van de bedrijfszones van Vilvoorde (Medialaan, Luchthavenlaan, Cargovil…) werken zouden met de deelfiets vlot ’s middags moeten kunnen gaan lunchen in één van de vele restaurants in het centrum of in de wijken.

Voorstel 7: er komt een elektronisch parkeergeleidingssysteem om de bezoekers van ons handelscentrum op een duidelijke manier te informeren over de parkings en hun vrije plaatsen. De parkeerplaatsen op de straat krijgen een chip zodat via een app mensen naar vrije plaatsen geleid worden. In Kortrijk bewijst men nu al dat dit werkt en dat dit zeer klantvriendelijk is. De overlast van wagens die blijven rondrijden voor een plek wordt op deze manier beperkt. Daarnaast moeten er interactieve informatieborden geplaatst worden op die plekken in de stad waar veel geparkeerd wordt of waar mensen ons via het openbaar vervoer bereiken. Zo kan informatie over Handel en Horeca én over evenementen de bezoeker makkelijker bereiken.

Zelf altijd het goede voorbeeld geven als stad

Voorstel 8: De stad Vilvoorde zal – daar waar wettelijk mogelijk en waar er aanbod is – altijd het goede voorbeeld geven en voor haar promotie, haar recepties, haar evenementen, haar werking… zo veel als mogelijk haar inkopen doen bij de lokale handelaars en horeca. Deze reflex zou evident moeten zijn, maar is dat niet altijd. Uiteraard altijd binnen het kader van openbare aanbestedingen.

Wat op een ander kan, kunnen wij ook

Op vele plaatsen in Vlaanderen en in het buitenland heeft men na grote werken aan het handelscentrum beslist om ook vanuit de stad personeel in dienst te nemen dat actief met handel en horeca kan bezig zijn. Wij moeten dat voorbeeld volgen.

Voorstel 9: Open Vld Vilvoorde wil de dienst lokale economie versterken door de aanstelling van een horeca/centrummanager. Deze m/v zal samen met de huidige dienst werken aan een bruisende handel en horeca en heeft onder andere volgende opdrachten:

 • Helpen van startende handelaars/ horeca
 • Het actief zoeken naar nieuwe handelaars en horeca-uitbaters. Een pop-up beleid kan hier een aanvulling op zijn, maar mag niet het enige initiatief zijn om nieuwe handelaars naar Vilvoorde te lokken.
 • Het ontwikkelen en uitrollen van een marketingverhaal voor ons handelscentrum
 1. Website
 2. Promotie in Vilvoorde en omliggende gemeenten
 3. Actiever de sociale media bespelen
 • Het optimaliseren van het belevingsgevoel door het faciliteren en organiseren van evenementen (i.s.m. met andere stadsdiensten en derden)
 • De samenwerking tussen de lokale handelaars bevorderen
 • De contacten met de brouwerijen en eigenaars van handelspanden onderhouden
 • In samenwerking met de dienst toerisme het infopunt verder uitbouwen en initiatieven zoals Airbnb promoten bij inwoners van Vilvoorde. We liggen met de trein om amper 15 minuten rijden van het centrum van Brussel. Voor buitenlanders is 15 minuten peanuts. Laat ons dan ook Vilvoorde meer op de kaart zetten, samen met de bestaande Hotels, bij mensen die in Brussel moeten zijn voor zaken of er als toerist een bezoek willen brengen.
 • Stadswandelingen en Handel & Horeca nog meer op elkaar afstemmen. Versterkt elkaar.
 • Een echte ambassadeur worden van de verschillende takken van de Horeca en Handel.

Horeca is niet alleen lokale economie, het is een hoeksteen van een warme stad

Mensen uit de horeca, maar ook vele handelaars merken dagelijks dat vele Vilvoordenaars hun enig menselijk contact verloopt via hun krantenwinkel, kapper of restaurant om de hoek. We moeten erkennen dat in een stad met heel veel alleenstaande oudere, maar ook jonge inwoners er meer plekken moeten zijn waar men zonder veel poespas nieuwe mensen leert kennen.

Voorstel 10: de stad wil ook de sociale/warme rol van de Horeca helpen bevorderen. Initiatieven gericht naar specifieke doelgroepen moeten ondersteund worden. We denken hierbij aan initiatieven voor alleenstaanden en gepensioneerden. Restaurants en snacks vragen om plaats te maken waar zoiets kan. Niet alleen de klassieke tafels voor twee, vier of zes personen, maar waarom niet een zeer grote tafel waar je nooit weet wie er bij jou komt zitten, maar altijd iemand nieuw leert kennen? Of een ‘singles-tafel’? Een avondje ‘Resto Römantiek’?

Voorstel 11: Gaan eten met kinderen? Winkelen met kinderen? Het is niet altijd een succes. Waarom zouden we niet in samenwerking met jeugdbewegingen, animatoren, de dienst jeugd, sport- en culturele verenigingen regelmatig zorgen voor een toffe sportieve en of creatieve opvang voor kinderen, zodat de ouders zorgenvrij kunnen genieten van hun bezoek aan Vilvoorde?

Nieuwe ideeën uittesten in ’t echt

Steden die nieuwe ideeën voor Horeca en Handel faciliteren, zijn steden waar er nieuwe ondernemers opstaan en meeschrijven aan het verhaal van een levende en warme stad. Vilvoorde kan daar nog verder in gaan.

Voorstel 12: De bestaande pop-up mogelijkheden moeten worden versterkt en moeten ook in de verschillende wijken van de stad mogelijk worden.

Voorstel 13: Onderwijs en Lokale economie moeten nog meer in contact komen: stageplaatsen, nieuwe plekken om met groepen te leren, sollicitatietraining in echte omstandigheden, … voorbeelden genoeg waar er nog onontgonnen terrein is.

Voorstel 14: Een initiatief als ‘The Box’ moet naar Vilvoorde worden gehaald. Een pand waar mensen met Horeca-plannen, een aantal maanden kunnen testen of er een publiek is én of ze het kunnen. De stad kan voor het pand zorgen, een private partner voor de begeleiding.

Voorstel 15: Geregeld vragen jonge ondernemingen van scholen om eens een voormiddag op de markt hun koopwaar aan de man te brengen. Waarom zouden we hen ook geen plaats geven in een leegstaand handelspand. Zo kunnen ze in nog echtere omstandigheden hun zeer creatieve producten verkopen én komen er ook nieuwe mensen naar het handelscentrum: vrienden, klasgenoten, ouders, leerkrachten, juryleden….

Voorstel 16: startende ondernemers stellen we een jaar vrij van de belasting op economische bedrijvigheid.

Actiever bestrijden wat Handel en Horeca stuk maakt

Niet alle activiteiten in de Vilvoordse Handel en Horeca komt ten goede aan de collega-ondernemers en hun klanten en onze stad. Daarom moet de stad met alle mogelijke partners binnen politie, justitie, sociale en fiscale controle-instanties, kansspelcommissie, douane, … nog actiever acties op touw zetten dat de goeden beschermt en de slechten viseert.

Voorstel 17: de boetes op leegstand van handelspanden moeten veel hoger worden. Het kan niet zijn dat speculeren met leegstaande panden en zeer hoge huurgelden vragen die geen starter kan betalen én met gemak de huidige leegstandstaksen betalen, voordeliger is voor eigenaars, dan mee te stappen in het beleid van de stad om nieuwe zaken mogelijk te maken.

Voorstel 18: actieve(re) controle én opvolging van zaken waar fiscale, sociale, strafrechtelijke regels niet werden of worden gevolgd.

Voorstel 19: vanuit de stad actief meewerken aan het creëren van een goede mix van handels- en horecazaken. Interimkantoren hebben we volgens ons bijvoorbeeld voldoende in ons centrum, maar vis-, kaas-, fiets-, schoenwinkels bijvoorbeeld zouden een beter aanbod vormen voor de potentiële bezoekers van onze stad.

Handel en Horeca zijn cruciaal voor een stad

Bij vele gesprekken met handelaars en mensen uit de horeca komt geregeld terug: beseffen jullie wel genoeg hoe hard werken het is om een eigen zaak elke dag te laten draaien. Bij inwoners en stadsdiensten duiken ook al eens omgekeerd vooroordelen op over handel en horeca. Daar willen we iets aan doen.

Voorstel 20: naast de open bedrijvendag, open monumentendag, open wervendag, zien wij nog een mogelijkheid om een ‘Tournee 1800’ dag/week/maand te houden. In die periode stellen zoveel mogelijk horeca- en handelszaken zich op een andere manier open: klanten die een masterclass willen volgen bij hun favoriete kok in onze stad kunnen dat, politici, stadspersoneel of gewone burgers die de Handel en Horeca wat beter willen leren kennen kunnen een dagje stage lopen, leerlingen en studenten die als vakantie of als weekeindwerk in de Horeca willen werken krijgen een stoomcursus tappen en bedienen in groep en in samenwerking met de Belgische Brouwers,… vul dat zelf aan met jouw idee.

Voila, onze voorzet is gegeven, wij reiken de hand aan iedereen die aan de realisatie van deze plannen wil meewerken en luisteren met veel plezier en grote openheid naar de voorstellen van anderen.

Namens Open Vld Vilvoorde: Alain Poot, Bart Vanpeteghem, Didier Cortois, Jentl Meert, Jo De Ro, Johan Claus, Juliette Eysscher, Katleen Teval, Katrien Vaes, Robin Ramakers en Steve Van Langeraert

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s