Vilvoordse schulden halveren en investeringen blijven op schema

Unieke prestatie in Vilvoorde

Jo De Ro (klein)Vanavond stemde de gemeenteraad over het gewijzigd meerjarenplan en de begroting van 2018. “Naast de nieuwigheden in het budget van 2018 is het duidelijk dat de stad Vilvoorde, ondanks de vele investeringen van de afgelopen jaren, een gezond financieel beleid heeft gevoerd. Beter nog – deze meerderheid – het zal tegen het einde van haar mandaat de schuldenlast van de Vilvoordenaars met de helft hebben verminderd, van 28 miljoen naar 14 miljoen euro.” zegt schepen van Financiën Jo De Ro.

In de vorige legislatuur was er reeds een aanzet gegeven om de schuldgraad van de stad Vilvoorde te verminderen. De huidige meerderheid heeft deze trend verdergezet. Vilvoorde stond al bij de koplopers wat betreft de kleine schuld per inwoner en de halvering van de schuldgraad zorgt er voor dat we onze positie nog verbeteren.

Jo De Ro: “Deze meerderheid heeft én veel kunnen investeren in de stad, denken we maar aan de vernieuwing van het handelscentrum, het nieuwe woonzorgcentrum en de serieuze inspanningen om de scholen te vernieuwen, én een goed financieel beleid gevoerd, zodat de schulden bij de banken op 6 jaar tijd kon gehalveerd worden van 28 naar 14 miljoen euro. We zorgen er dus voor dat een volgende beleidsploeg op een zeer gezonde financiële basis kan starten en de vernieuwing van onze stad verder vorm kan geven.”

“Als we terugkijken op deze legislatuur kunnen we vaststellen dat we geen nieuwe leningen zijn aangegaan tussen 2014 en 2017, dat we ook geen nieuwe leningen meer nodig zullen hebben tot het einde van deze legislatuur. De bancaire schulden van de Stad Vilvoorde werden gehalveerd en de schulden via thesauriebewijzen (kortlopende leningen) werden van 11 miljoen euro tot nul teruggebracht.” concludeert Jo De Ro.

De afgelopen 2 jaar waren niet de mooiste periode om schepen van Financiën te zijn of om te werken op de dienst Financiën. Door de problemen met de voormalige financieel beheerder heeft de dienst financiën zich meer dan dubbel moeten plooien om alle problemen met de boekhouding van de stad op te lossen. Jo De Ro: “We zijn bijna aan het eind van dit werk en ik wil dan ook een zeer verdiende pluim geven aan de mensen van de dienst financiën en de nieuwe financieel beheerder voor het vele werk van de afgelopen maanden. We mogen terecht fier zijn op het eindresultaat.”

INVESTERINGEN DRAAIEN OP VOLLE TOEREN

Naast de halvering van de schuldgraad is er vanavond op de gemeenteraad nog ander bijzonder nieuws te melden. Ondanks de halvering van de schulden draaien de investeringen op volle toeren. Ook in 2018 zullen er nog de nodige investeringen gebeuren om de vernieuwing van onze stad verder vorm te geven.

De belangrijkste investeringen even op een rijtje:

 • Nieuwe lokalen voor de Scouts en Gidsen Vilvoorde (253.750 euro)
 • Renovatie Troostbasiliek (90.000 euro)
 • Vzw ROJM (150.000 euro exploitatie jongerenontmoetingscentrum)
 • Onderwijs
  • Afwerken verdubbeling SBS De Puzzel (1.490.000 euro investering – naast de 3.176.478 euro investering in ‘17 en 450.000 euro meubilair en uitrusting in 2017)
  • Start met vernieuwing SBS De Groene Planeet (1.931.803 euro investering in 2020, idem in 2021 en 2022)
  • Afwerken en vergroting capaciteit Academie voor Woord, Muziek en Dans (185.000 euro investering – samen met 439.210 euro in 2017)
   • Overname en verbouwing Portaelsschool (ook meer dan 500.000 euro investering)
 • Sport – realisatie door het Autonoom Gemeentebedrijf:
  • Atletiekpiste (950.000 euro)
  • Sportinfrastructuur Koningslo (1.750.000 euro in 2018)
  • Bouw padelinfrastructuur – nieuwe sport in Vilvoorde (181.500 euro)
 • Gelijke Kansen en Sociale Zaken
  • Vrijetijdspas (middel om kansarme kinderen/jongeren aan sport/jeugd/cultuur te laten deelnemen)
  • Extra budget: 25.000 euro voor verenigingen (verhoging budget vrijetijdspas) en 10.000 euro om het initiatief beter bekend te maken
  • Stijging budget voor steun huur materiaal, verzekeringen,… (12.500 euro)
 • Flankerend onderwijsbeleid
  • Elektronisch aanmeldingssysteem basisonderwijs (5.000 euro)
  • Opstarten project brugfiguren kleuteronderwijs (93.501 euro)
  • Project rond taal- en beleidsvoerend vermogen van het basisonderwijs (40.000 euro)
  • Opstarten project Hergo (Herstelgericht werken) in secundair onderwijs (15.000 euro)
  • Project voeding op school (60.000 euro)
 • Openbaar domein
  • Afwerken Grote Markt (3.828.145 euro)
  • Straten (650.000 euro)
  • Voetpaden (300.000 euro)
  • Fietspaden (465.000 euro)
  • Verkeersveilige maatregelen o.a. in schoolomgevingen (495.000 euro)
 • Cultuur en Evenementen
  • Viering 200 jaar Portaels (58.000 euro)
  • Extra aanbod jonge en diverse stad (10.000 euro)
  • Stijging subsidies voor de Cultuur-, Sport- en Jeugdverenigingen (48.000 euro)
 • Personeel (aanwervingen via de extra ondersteuning centrumfunctie door Vlaamse regering)
  • aanwerving van 1 boekhouder, 0,5 medewerker personeelsdienst, 1 medewerker ICT, 1 deskundige bevolking, 1 dossierbehandelaar ruimtelijke ordening, 1 medewerker communicatie, 2,79 schoonmaakpersoneel onderwijs en 1 buitenschoolse opvang, 1 bijkomende coördinator strategische projecten stadsontwikkeling, 1 mobiliteitsambtenaar, 1 diversiteitsmedewerker vrijetijds- en cultuurparticipatie, 1,5 ter beschikkingstelling personeel aan scholen in kader van brugfiguren,1 handhavingsambtenaar, 1 projectmedewerker LIVC, 1 AGM medewerker, 1 theatertechnicus

Daarnaast zijn er natuurlijk de jaarlijks terugkerende kosten/bijdragen aan de politiezone, het OCMW,….

“Zoals je kan merken zullen we ook in het laatste jaar van deze legislatuur de inspanningen van deze meerderheid verderzetten en investeren we volop in de levenskwaliteit van onze stad. En dit doen we zonder de toekomst generaties in gevaar te brengen!” aldus een tevreden schepen van Financiën Jo De Ro die besluit: “Het is een huzarenstuk geweest om én zo zwaar te investeren in onze stad én de stad in financieel gezonde toestand over te dragen op het einde van de rit. We kunnen echt wel stellen: een unieke prestatie in Vlaanderen.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s