Reactie Open Vld op de communicatie over eindtermen

schermafdruk-2017-01-13-16-51-30Met enige verbazing kijkt Jo De Ro naar de zenuwachtige reacties van verschillende partijen naar aanleiding van het ‘afspringen’ van de gesprekken over eindtermen.

 

“Dat is te betreuren, want het is niet waar de leerkrachten en leerlingen het meest mee geholpen zijn. Eindtermen zijn te belangrijk om erover politieke spelletjes te spelen. Dat is de reden waarom Open Vld van bij de start constructief meegewerkt heeft en voorstellen formuleerde. Dat is ook de reden dat wij gevraagd hebben om dit een proces van meerderheid én oppositie te maken.”

 

Inhoud primeert

 

Jo De Ro is blij dat de huidige tekst heel wat van de punten waar de Vlaamse liberalen al jaren voor pleiten, er nu eindelijk instaan. “Open Vld ging van bij de start voor een sterke rol voor het Vlaams parlement in het realiseren van eindtermen, voor een transparant proces, afgeslankte leerplannen met letterlijke opname van de eindtermen, meer aandacht voor burgerschap, EHBO, ondernemingszin, andere talen én het samenleven in een gewijzigde maatschappij, voor basisgeletterdheid ook buiten het secundair onderwijs, meer greep op hoe levensbeschouwelijke vakken zich verhouden tot de grondwet en de rechten van het kind én een beperking van de mogelijkheid om deze eindtermen naast zich neer te leggen.”

 

 Als Vlaams volksvertegenwoordiger De Ro de tekst die voorligt nu bekijkt en vooral kijkt van waar men komt, ziet hij grote vooruitgang: “De teksten die nu voorliggen zetten een niet terug te draaien stap voorwaarts. Het parlement krijgt initiatiefrecht voor modernisering van eindtermen, zál ze moeten goed- of afkeuren nadat ontwikkelingscommissies ze uitschrijven, zal jaarlijks een rapport krijgen over hoe de leerkrachten levensbeschouwing hun lessen geven en of ze daarbij alle waarden en normen van onze grondwet respecteren, de leerplannen zullen afgeslankt worden én de eindtermen letterlijk moeten opnemen, na drie jaar zullen de eindtermen die onder  basisgeletterdheid vallen geëvalueerd worden en zullen ze ook in het basisonderwijs kunnen. Inhoudelijk zullen er nieuwe eindtermen komen over alle thema’s waar verschillende van mijn collega’s zoals bv Marleen Vanderpoorten, Ann Brusseel en Jean-Jacques De Gucht en ikzelf al jaren over tussenkomen in het parlement en in opiniestukken en debatten en ten slotte wordt er aan de afwijking (het naast zich neerleggen van eindtermen) gesleuteld zodat alvast voor de eindtermen basisgeletterdheid niemand nog kan afwijken.”

 

Ver genoeg?

 

“Het is duidelijk dat we nog wel verder wilden gaan als Vlaamse liberalen, maar als we kijken naar de actuele toestand en naar de teksten, dan kan niemand beweren dat dit geen stap voorwaarts is. Op bepaalde terreinen had de tekst mogen verdergaan, maar zoals met gelijke kansen in onderwijs gebeurde in het verleden, moet je eerst een belangrijke stap zetten, voor je een tweede kan zetten.”

 

Krijgt het veld tijd?

 

“Er moet realisme zijn in Brussel” vind De Ro die zelf ook schepen is van onderwijs. “Hervormingen moeten tijd krijgen om te slagen. Het M-decreet werd er in een vorige regering doorgeduwd zonder veel tijd voor uitvoering, vorming, planning en overleg en we voelen dit nog elke dag. De huidige regering heeft dit moeten proberen bijsturen. Willen we niet hetzelfde beleven met de eindtermen, moeten we het veld nu even tijd geven. Een start van de nieuwe eindtermen op 1 september 2018 is volgens mij niet realistisch, een schooljaar later is dat al veel meer” zo eindigt Jo De Ro vanuit Denemarken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s