Vilvoorde meer dan ooit een onderwijsstad

Jo De Ro (klein)Vrijdag trekken een kleine 9.000 kinderen weer naar een Vilvoordse school voor de start van een nieuw schooljaar. De stad en de verschillende onderwijsnetten hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de vernieuwing en uitbreiding van de schoolinfrastructuur. Nog steeds zijn er bouwwerken bezig om al deze leerlingen op een kwaliteitsvolle manier op te vangen. Naast de investeringen in schoolgebouwen wil het stedelijk basisonderwijs ook investeren in het welbevinden van haar personeel. Vilvoorde neemt op dat vlak een voortrekkersrol op. We geven graag een overzichtje van alle initiatieven die dit jaar worden uitgerold.

Verhoging capaciteit in Kleuter- en basisonderwijs: 130 extra plaatsen vanaf 1 september

Schepen van Onderwijs Jo De Ro: “De laatste jaren hebben alle onderwijsnetten inspanningen geleverd om de capaciteit van het Vilvoords kleuter- en basisonderwijs te laten toenemen. Ook voor het schooljaar 2017-2108 is er een stijging van zo’n goede 130 extra plaatsen over alle schooljaren heen (25 in GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, 28 in het Stedelijk Onderwijs en zo’n 80 plaatsen in het KOV). We zullen deze inspanningen moeten blijven verderzetten om het hoofd te bieden aan de nog steeds groeiende bevolking van Vilvoorde.”

Blijvend investeren in schoolgebouwen

Ook tijdens dit schooljaar zal er in Vilvoorde weer nieuwe schoolinfrastructuur worden gebouwd en in gebruik genomen worden. Binnen het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is men druk bezig met de renovatie van de site op de Campionlei. Het Katholiek Onderwijs Vilvoorde start met de bouw van extra schoollokalen in school Het Heilig Hart in het Kassei. Binnen het stedelijk Onderwijs wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de 2e fase van de nieuwbouw en de aanleg van de educatieve tuin van de basisschool De Doening in Peutie. Ook de nieuwbouw van de basisschool De Puzzel in Koningslo schiet goed op. Tenslotte werd op 1 augustus gestart met de bouw van enkele nieuwe klaslokalen voor onze stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans in de Groenstraat.

Daarnaast zal de werkgroep capaciteit – waarin alle onderwijsnetten zijn vertegenwoordigd – ook verder gaan met het dossier capaciteitsuitbreiding secundair onderwijs. De werkgroep zal dit dossier overmaken aan de Vlaamse regering.

Nieuw: Elektronisch inschrijvingssysteem voor het kleuter- en basisonderwijs

Het afgelopen schooljaar werd er weer aan verschillende Vilvoorde kleuter- en basisscholen gekampeerd door ouders om hun kinderen te kunnen inschrijven in een Vilvoordse school. De 3 onderwijsnetten in Vilvoorde hebben daarom besloten om vanaf volgend schooljaar te werken met een elektronisch inschrijvingssysteem. Zo zullen ouders vanaf nu niet meer moeten aanschuiven om hun kinderen in te schrijven in een kleuter- of lagere school. Dit systeem zal functioneren voor alle inschrijvingen in alle scholen van onze stad, dus niet alleen voor het Stedelijk onderwijs, maar ook voor de scholen van het Katholiek en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In de komende maanden wordt er een hele informatiecampagne opgezet om iedereen voor te bereiden op deze nieuwe werkwijze. De stad Vilvoorde financiert dit project vanuit de extra middelen van de Vlaamse regering.

Nieuw: Brugfiguren

Vanaf dit schooljaar gaat de stad drie brugfiguren aanwerven die in het kader van kleuterparticipatie ouders, kleuters en leerkrachten dichter bij elkaar gaan brengen. Zo zullen we het aantal dagen dat ingeschreven kleuters effectief gaan naar de school trachten op te trekken. We zien uit cijfers van het ministerie van onderwijs en uit wetenschappelijk onderzoek dat kinderen die voldoende naar de kleuterschool gingen, later het beter doen in de lagere en secundaire school. Ze blijven minder zitten en de kans dat ze geen diploma halen is kleiner. Die brugfiguren worden ieder aan één basisschool in elk net gekoppeld. Welke scholen: dat wordt met de netten verder bepaald.

Nieuw: Netoverschrijdend zorgaanbod M-Decreet

Het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Vilvoorde stappen vanaf 1 september in het grootste netoverschrijdende ondersteuningsnetwerk. Dit netwerk dat leerlingen met bijzondere noden (m-decreet) in het gewone onderwijs beter zal ondersteunen, wordt mee uitgebouwd door experten van de Stedelijke Buitengewone scholen De Oase en De Vest. Deze experten begeleidden de afgelopen twee jaar al scholen van OVSG en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde en de regio rond onze stad. Meer nieuws in de loop van de maand september.

Specifieke zaken voor het stedelijk onderwijs Vilvoorde

De laatste weken was er heel wat te doen in de pers over startende leerkrachten. Te weinig transparantie over vacatures, te weinig begeleiding, nauwelijks werkzekerheid. Terechte opmerkingen en klachten. Schepen van Onderwijs Jo De Ro: “Als inrichtende macht van het Stedelijk Onderwijs in onze stad willen we aan die noden tegemoet komen. Zo organiseren we al jaren zelf een vervangingspool als stedelijk onderwijs. Concreet bieden we 13 startende leerkrachten een contract van een jaar aan. Tijdens dat jaar doen ze verschillende lesopdrachten in het stedelijk onderwijs. Ze hebben dus én zekerheid voor een gans schooljaar én ze kunnen nog zeer veel ervaring opdoen na hun start. Tevens starten we dit jaar met een mentor voor beginnende leerkrachten. We hebben één van onze meest ervaren directies die deze rol op zich gaat nemen. We gebruiken daar de uren van de scholengemeenschap voor. Dit is een bewuste keuze. Leerkrachten bijstaan bij hun start is noodzakelijk. Alleen zo houden we jonge mensen in onze scholen en hebben we voldoende goede krachten voor het onderwijs dat we willen organiseren.”

Vervangingspool blijft

In het stedelijke basisonderwijs van Vilvoorde werken we al enkele jaren met een vervangingspool. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat dit over 13 voltijdse betrekkingen van 1 jaar. Elk jaar wordt door de stad Vilvoorde op basis van de afwezigheden van het voorbije schooljaar een projectie gemaakt hoeveel leerkrachten in de pool kunnen worden opgenomen. Dit gaat voornamelijk over beginnende leerkrachten die een aanstelling krijgen voor 1 jaar en worden ingezet in de verschillende scholen van het Stedelijk Onderwijs.

Het systeem biedt het voordeel dat er tijdens het schooljaar geen vervangingen moeten worden gezocht en dat leerkrachten die in de pool zitten werkzekerheid hebben voor 1 jaar. Voor de stad Vilvoorde als werkgever geeft dit het bijkomend voordeel dat we de leerkrachten een gans jaar kunnen evalueren en diegenen die een positieve beoordeling krijgen kunnen verlengd worden of stromen door naar een vaste betrekking binnen het Stedelijk Onderwijs. Op deze manier bouwen deze leerkrachten ook al anciënniteit op.

De mensen in de poule worden ingeschakeld om afwezige personeelsleden te vervangen in verschillende ambten zoals kleuteronderwijzer, onderwijzer, zorgleerkracht, onderwijzer algemene sociale vorming en dit voor alle stedelijke basisscholen en de stedelijke school voor buitengewoon lager onderwijs. Via de vervangingspool zal u dus heel wat ervaring opdoen in de verschillende scholen elk met zijn eigenheid, zijn specifieke populatie en projecten …. en dit is een uitstekende springplank naar een meer vaste job in onze scholengemeenschap.

Nieuw: Coach voor nieuwe en beginnende leerkrachten en directies

Het stedelijke basisonderwijs van Vilvoorde heeft beslist om in het kader van aanvangsbegeleiding een functie als coach aanvangsbegeleiding op te starten. Linda Verschueren – reeds 13 jaar actief als directrice in in “De Kastanjelaar” voelde zich meteen aangesproken. Vanaf 1 september start ze binnen onze scholengemeenschap als coach aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten en beginnende directies.

Leerkrachten en startende directies zullen op Linda een beroep kunnen doen om hen met raad en daad bij te staan.  Intervisiegroepen zullen worden opgericht om ideeën uit te wisselen om alzo van elkaar te kunnen leren.  Linda hoopt dat er op deze manier een netwerk zal ontstaan waar we als groep sterker  uitkomen en waardoor iedereen snel zijn plaatsje zal vinden binnen onze scholengemeenschap.

Enkele concrete voorbeelden van de ondersteuning kunnen zijn: leren werken met de doelen van OVSG, opmaken van een agenda, administratie,  klasinrichting en klaswanden, hoekenwerking en verrijking, voorbereiding en voeren van oudercontacten, bemiddeling bij conflicten, vertrouwenspersoon. Ook de communicatie rond praktische afspraken binnen de scholengemeenschap valt binnen het takenpakket.

 Nieuw: Jobrotatie

Als inrichtende macht worden we geregeld door personeelsleden aangesproken over de vlakheid van hun loopbaan. Mensen zouden binnen het stedelijk onderwijs een nieuwe uitdaging willen. Soms kan dit op schoolniveau: een andere klas, een overstap naar de zorg,…, maar vaak is dat niet mogelijk binnen de school. Daarom werd de mogelijkheid van jobrotatie in het leven geroepen.

We willen we als Stedelijk Onderwijs Vilvoorde een stap verder gaan in het kader van de loopbaanontwikkeling van onze personeelsleden. Daarom werden ze eind van vorig schooljaar de mogelijkheid geboden om hun interesse aan te geven voor een andere opdracht in onze scholengemeenschap. Een paar mensen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. We hopen dat in de komende jaren dit voor een positieve boost kan zorgen binnen ons stedelijk onderwijsnet.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s